Naše témata

Od svého vzniku se věnujeme globálním tématům, zkoumáme je, vzděláváme o nich, děláme osvětu. Šíříme transformativní přístupy jak ke vzdělávání, tak k fungování organizací. Jiné přístupy a způsoby fungování sami žijeme.

Pro školy

Mladým lidem ve školách i mimo ně přinášíme „velká“ témata, která se jako výzvy objevují v našich životech, ale nevejdou se do škatulek běžných předmětů. Máme připravené vzdělávací programy, jsme schopni připravit i programy na míru, dokážeme o těchto tématech přednášet.

KLIMA změna | krize | kolaps | transformace | akce
PRÁCE ničí svět | práce 4.0 | pracovní podmínky | oděvní průmysl | práce v ČR | důstojná mzda | kampaň | smysl práce
NERŮST meze růstu | dobrý život | &práce | &klima | sci-fi
GENDER pay gap | stereotypy | re/produkce
KONFLIKTY v nás | mezi lidmi | společenské | ozbrojené | media | nenásilí
NEROVNOSTI globalizace | kolonizace | kapitalismus | privilegia | útlak
ODPOVĚDNÁ SPOTŘEBA neodpovědná výroba | greenwashing | korporace | fairtrade | lokalizace

>> programy@nazemi.cz

 


Pro pedagožky a pedagogy

Hledáme cesty, jak smysluplně učit a vzdělávat se v rámci limitů současné školy nebo ve svobodnějším prostředí neformálního vzdělávání. Realizujeme semináře pro sborovny i semináře otevřené pro pedagogickou veřejnost, pořádáme letní školu kritické pedagogiky, ohledáváme nové přístupy a vytváříme metodické materiály.

KRITICKÁ PEDAGOGIKA
TRANSFORMATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
KLIMATICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
GLOBÁLNÍ (ROZVOJOVÉ) VZDĚLÁVÁNÍ
KRITICKÉ MYŠLENÍ
FORMATIVNÍ HODNOCENÍ

>> vzdelavani@nazemi.cz

 


Pro všechny

Přednášíme, školíme, poskytujeme podporu organizacím i jednotlivcům, jež se chtějí posouvat v tématech nebo hledat jiné cesty fungování.

NERŮST
JINÉ ORGANIZOVÁNÍ Sebeřízení | Facilitace | Participace | Open Space
NENÁSILÍ

>> nerust@nazemi.cz

>> facilitace@nazemi.cz