Letní škola kritické pedagogiky 2023

Zveme Vás na druhý ročník Letní školy kritické pedagogiky, která proběhne od 15. do 18. srpna 2023 ve Spolkovém domě ve Slavonicích, pořádá ji projekt Futuropolis, ve kterém se spojují týmy z Institutu Úzkosti a NaZemi. Naším cílem je společně přemýšlet o kritické pedagogice, zapojování aktuálních témat do výuky, o rozvoji demokratičnosti (nejen) na školách. Chceme společně zkoumat možnosti proměny vzdělávání i podoby současné školy.

Letošní letní školu věnujeme jádru kritické pedagogiky a naší (společné) zkušenosti účastníků a účastnic s kritickou pedagogikou. Těšit se můžeme na přístupy, inspiraci a zkušenosti z berlínského institutu Paula Freireho. Chceme tak prohlubovat naše společné porozumění i hledat možné podoby kritické pedagogiky skrze společnou zkušenost. Přejeme si nadále tvořit a posilovat síť kriticky vyučujících a tak letní škola bude sloužit i hledání společných misí a vizí. Zveme tedy jak účastnice a účastníky loňské letní školy tak nové zájemce a zájemkyně o kritickou pedagogiku.

Chceme si společně klást otázku po tom, pro jaký svět škola vzdělává a pro jaký by vzdělávat měla.

Program letní školy:

Přihlašování je možné do 15. 5. 2023. Přihlášku najdete zde.

Na letní školu žádáme akreditaci v rámci DVPP.

Účastnický příspěvek:
snížený: 2000,-
základní: 4000,-
solidární: 6000,-

Příspěvek zahrnuje účast na čtyřdenním programu letní školy, společné snídaně ve Spolkovém domě a odpolední svačiny. Ubytování, obědy a večeře pro letošní ročník nezajišťujeme. Doporučujeme, abyste si ubytování zajistili co nejdříve, přihlášeným rádi poskytneme doporučení na různé formy ubytování. Uvědomujeme si, že tento způsob organizace klade větší finanční i organizační zátěž na vás, účastnictvo, tuto cestu volíme z důvodu zatím nejisté grantové podpory. Současně bychom neradi, aby byl nedostatek financí důvodem k neúčasti, pokud by to tak u Vás bylo, napište na kritickapedagogika@nazemi.cz.

Fotky z minulého ročníku