Bioklub Sypiště

Od května 2019 provozujeme společně s Třemi ocásky bioklub Sypiště, který je naší reakcí na problémy spojené s nákupem běžných potravin v maloobchodních řetězcích, a který doplňuje prodej fairtradových výrobků ze světa v našem Obchodě.

Co jsou biokluby

Biokluby vznikají za účelem společného nákupu místních biopotravin. Jde o sdružení lidí se zájmem o biopotraviny, které nakupuje produkci místních ekologických zemědělců. Díky vyšší společné kupní síle bioklubů a nákupu bez zprostředkovatele, přímo od farmářů, se členové a členky klubu dostávají ke kvalitním produktům za přijatelnější cenu.

Více o bioklubech zdezde.

Praktický rádce od Hnutí Duha: Čerstvé potraviny na dosah: Založte si s přáteli bioklub

Sypiště – jak na to jdeme my

Klub Sypiště založili společně NaZemi a Tři ocásci v květnu 2019. NaZemi poskytlo prostory pro výdej a sklad, družstvo Tři ocásci pak přineslo kontakty na dodavatele a jistou zkušenost s hromadnými nákupy pro členy družstva.

Zvolili jsme cestu neformálního klubu: jsme skupina lidí, kteří se skládají na větší společné nákupy. Nakoupené zboží pak mezi sebou distribuujeme bez navýšení ceny. Neformální uspořádání jsme zvolili především z praktických důvodů, abychom minimalizovali práci a náklady spojené s administrací formálního seskupení.

Členství v klubu Sypiště zakládáme na důvěře a vztazích plynoucích z osobních vazeb – členové a členky přicházejí z kolektivů NaZemi a Tři ocásci a jejich blízkého okolí. Společně se podílíme na nákladech spojených s provozem Klubu, jednak finančně, ročním členským příspěvkem, a dále dobrovolnou prací pro Klub při výdeji, úklidech, objednávání zboží, ap.

Klub Sypiště sdílí prostory s Obchodem NaZemi a díky tomu je výdej možný čtyři dny v týdnu: dobrovolníci a dobrovolnice na službě zajišťují jak prodej v Obchodě, tak výdej zboží členům a členkám Klubu. Takové spojení přináší snížení nákladů Obchodu a větší komfort pro Klub.

Na jednom místě se tak potkávají dva alternativní přístupy ke spotřebě, prodej fairtradových výrobků ze světa a výdej lokálních produktů.

Spojme se!

V případě, že byste měli

  • zájem o další či podrobnější informace o našem fungování,
  • chuť se pustit do podobného podniku a stáli o rady a tipy do začátku,
  • zájem s námi sdílet své zkušenosti z provozování vlastního bioklubu,
  • výpěstky či výrobky, pro které hledáte smysluplný odbyt,
  • představu o jakékoliv jiné možnosti spolupráce.

>> bioklub-sypiste@nazemi.cz