Ke stažení

Kompetence globálního občanství

Kompetence globálního občanství ke stažení

Více

Studie: Když práce nešlechtí

Studie mapující bolavá místa práce v soudobých podmínkách České republiky

Více

Klimatická změna: Svět nerovných možností

Nerovnost mezi lidmi je přetrvávající a sílící světovou výzvou. Program představuje její rozmanité formy a propojuje je s dopady i příčinami klimatické změny. Vede studenty a studentky ke kritické reflexi tématu, uvědomění si jeho rizik a vlivu na podobu jejich současného i budoucího života. Doporučený věk: 15+ Doba trvání: 45 minut Metodika ke stažení

Více

Sborník: Je změna možná? Klimatický OS 2021

Témata: Gender: maskulinní a feminní principy a klimatická změna Proč se mladí lidé v ČR nezapojují do ochrany klimatu? Jak žít s vědomím, že změna už není možná? Jakou roli hrají univerzity v sociálně-ekologické transformaci? Inspirace z literatury Co umře první? Jak komunikovat téma klimatické krize jiným sociálním skupinám? Kompetence pro kolaps Práce po klimatické transformaci Jak podporovat komunitní život v obyčejném městském […]

Více

Sborník: Jak vzdělávat o klimatické krizi, Klimatický OS 2020

O SMYSLU A FORMĚ SEMINÁŘE V organizaci NaZemi se věnujeme globálnímu vzdělávání (nejen) ve školách. Jednou ze současných výzev je pro nás otázka, jak mají pedagogové a pedagožky vzdělávat o klimatické krizi a jejím vlivu na společnost a důstojný život. Jak z různých úhlů pohledu otevírat toto nesmírně důležité téma, jaké přístupy a metody si vzít na pomoc a jak k tématu přistupovat s pokorou […]

Více

Sborník: Jak mluvit o klimatické krizi a nevést k frustraci, Klimatický OS 2019

Sborník: Klimatický Open Space 2019: Jak mluvit o klimatické krizi a nevést k frustraci

Více

Gender a klimatická změna

Klimatická krize a proměna genderových rolí ve společnosti patří mezi často diskutovaná témata dnešní doby. Jak spolu ale souvisejí? Proč mají muži vyšší ekologickou stopu než ženy? Čím to je, že ženy ve vedoucích pozicích dosahují lepších environmentálních výsledků? Proč klimatická změna dopadá více na ženy? Doporučený věk: 15+ Doba trvání: 90 minut Metodika ke stažení

Více

Práce (bez) budoucnosti

Robotizace, automatizace, digitalizace. To jsou fenomény, které vyvolávají naději, že umožní všem lidem dělat smysluplnou práci se smysluplným příjmem a dostatkem volného času. Zároveň před námi ale stojí jedna z největších výzev dnešní doby: jak využít tyto technologie ve prospěch celé společnosti? Technologie tu mají být od toho, aby nám mnohé ulehčily – v práci, domácnosti či komunikaci. Za […]

Více

Studie: Minimální důstojná mzda CCC 2022

Europe Floor Wage má napomoci vzniku konkrétních a vymahatelných opatření, která povedou k vyšším mzdám pro dělníky v oděvním průmyslu.

Více

Byl jednou jeden konflikt

Získejte od nás knihu za cenu pouhého nákladu, která vašim studentům či dětem a třeba i vám samotným pomůže řešit složitější, často konfliktní životní situace konstruktivně a s nadhledem. To vše na pozadí pohádkových příběhů, které všichni důvěrně známe. Kniha obsahuje i metodickou část k využití nejen při pedagogické práci s dětmi. A jak je možné, že i vlk může být hodný? To se dozvíte v knize! […]

Více

Cyklus Global Storyline: Naše půda, naše plody

V cyklu Global Storylines jsou děti 1. stupně ZŠ vtaženy do příběhu, který se stává osou výuky po dobu dvou až tří měsíců. Vytvářejí si prostředí a role ve zvolené komunitě. Příběh klade před komunitu problémy a výzvy, které musejí její členové řešit. Výuka příběhem využívá prvky dramatické výchovy, a umožňuje tak zkoumat komplexní globální témata v bezpečném prostředí fiktivního příběhu. […]

Více

Cyklus Global Storylines: Obr od Bodláčí hory

Od roku 2013 pilotujeme na českých školách skotský přístup Global Storylines. Je to výsledek naší snahy přinášet do výuky takové metody, které vedle přemýšlení a poznávání souvislostí umožňují dětem zapojit se a dávají jim bezpečný prostor pro jednání. Do experimentu s námi šly tři školy v okolí Brna, kromě školy v Drásově také ZŠ a MŠ v Ostopovicích a ZŠ a MŠ v Ivančicích-Řeznovicích. Po roce […]

Více