Systémové myšlení: Budoucnost vztahu k přírodě

Budoucnost je jediný časový rámec, který můžeme ovlivnit, proto má smysl se jí zabývat. Abychom budoucnost mohli tvořit, musíme nejprve vědět, jak může vypadat a také jak chceme, aby vypadala. V programu se účastnice a účastníci seznámí s různými možnými scénáři, které reagují na klimatickou krizi, pojmenují, jak by sami chtěli, aby vypadala a vydají se střípky budoucnosti hledat i do svého nejbližšího okolí.

  • Doporučený věk: 15+
  • Doba trvání: 160 minut
  • Prostředí k realizaci: okolní krajina

>> Metodika ke stažení