Semináře

V seminářích a kurzech hledáme společně s účastníky a účastnicemi cesty, jak nakládat s náročnými tématy při výuce ve škole či v rámci činnosti skupin. Naší společnou otázkou je, jaké znalosti, dovednosti a hodnoty potřebujeme pro život ve světě, který je propojený a rychle se mění.

Pracujeme s principy kritického myšlení, zaměřujeme se na témata globálního vzdělávání, uplatňujeme participativní metody a usilujeme o rozvoj dovedností, které lidem umožní aktivně se podílet na řešení lokálních i globálních problémů.

Kurzy a semináře jsme schopni realizovat přímo na míru dle vašich požadavků. Většinu z nich umíme v případě potřeby převést i do online podoby.

Vyberte si a kontaktujte nás!

vzdelavani@nazemi.cz