Principy a nástroje systémového myšlení

Jednodenní seminář seznamuje s principy i nástroji systémového myšlení a prohlubuje naši schopnost vidět svět a problémy okolo nás v širších souvislostech a propojeních. 

Seminář je myšlen jako úvod do systémového myšlení, současně budeme hledat cesty, jak nástroje a principy propojit s pedagogickou praxí.

Systémové myšlení je využíváno napříč mnoha obory, od podnikání přes sociální práci, aktivismus a občanskou angažovanost až k environmentální psychologii. Jako způsob zkoumání světa i jako sada nástrojů nám umožňuje:

  • rozumět stále větší propojenosti a komplexitě světa a zároveň v ní neutonout,
  • rozumět hlubším příčinám současných společenských problémů a volit akce, které umožní širší a smysluplnější společenskou změnu,
  • cítit se jako součást řešení a nejen jako součást problému, posiluje osobní i společenskou naději,
  • posiluje pocit vzájemného propojení a pomáhá překonávat konflikty a vytvářet porozumění.

Tento přístup zkoumáme a praktikujeme v NaZemi již několik let, kdy sami hledáme hlubší příčiny problémů, které chceme řešit a stejně tak hledáme smysluplné a systémové kroky ke změně. 

V tomto úvodním semináři budeme posilovat vaše kompetence systémových myslitelů a myslitelek, zkoušet dva nástroje systémového myšlení a reflektovat, v čem může být přístup užitečný a hledat další kroky k aplikaci systémových přístupů pro vaši vlastní praxi.

Seminář realizujeme u nás v NaZemi jako otevřený pro jednotlivé zájemce či na objednávku pro skupiny. Aktuálně vypsané otevřené semináře najdete v sekci Připravujeme.

Informace

Cílová skupina: Seminář je určen vzdělávajícím z formálního i neformálního vzdělávání, aktivistům a aktivistkám a fanouškům systémového myšlení.

Časová dotace: 8 hodin