Klima mezioborově a v souvislostech

Jak vzdělávat o tak komplexním tématu, jakým je klimatická změna, v rámci úzce zaměřeného předmětu? Nabízíme jednodenní seminář, ve kterém se zaměříme na hlubší společenské příčiny klimatické krize a reflexi vlastní pedagogické praxe. 

Cílem semináře je nahlédnout provázanost jednotlivých oborů lidské činnosti a hledat cestu, jak s tématem pracovat na úrovni školy, ve spolupráci s dalšími vyučujícími nebo jen v rámci svého předmětu, ovšem s vědomím komplexity problému. Seminář staví na vlastním prožitku, pracuje s principy zážitkové pedagogiky a systémového myšlení a nabízí metodické principy a nástroje pro vlastní pedagogickou práci s problémem změny klimatu.

V rámci semináře také klademe důraz na vzájemné sdílení zkušeností a na hledání způsobů vzájemné podpory.

Tento seminář navazuje na seminář Klimatická změna jako kontroverzní téma ve výuce, který pracuje především s postoji a emocemi. Druhý díl zkoumá klimatickou změnu nikoliv jako vědecký, nýbrž především jako společenský problém a soustředí se na reflexi a pojmenování vlastního vztahu k tématu, a hledání možností, jak toto téma konstruktivně a citlivě otevírat ve výuce. Doporučujeme absolvovat oba dva díly semináře.

Seminář vznikl ve spolupráci se SEV Kaprálův mlýn, realizujeme jej u nás v NaZemi jako otevřený pro jednotlivé zájemce či na objednávku pro skupiny.

Aktuálně vypsané otevřené semináře najdete v sekci Připravujeme.

 

Informace

Cílová skupina: Program je určen zejména pro vyučující, kteří pracují s dětmi či mladými lidmi ve formálním i neformálním vzdělávání, případně pro studenty a studentky pedagogických oborů.

Časová dotace: 8 hodin