Naše projekty

Generace Symbiocén participuje

Projekt Generace Symbiocén participuje navazuje na již běžící vzdělávací program Generace symbiocén, v  němž rozvíjíme dovednosti pro současný nejistý svět klimatické krize.

Fajront: Konec šichty!

Web k výstavě na stromech o práci a transformaci.

Partnerství pro dialog o nerůstu a sociálně-ekologické transformaci

Ukončení závislosti na nekonečném ekonomickém růstu a související sociálně-ekologická transformace směrem k ekologicky příznivější, spravedlivější a demokratičtější ekonomice jsou témata, která se poslední dobou stále častěji objevují i v českém veřejném prostoru. Cílem projektu bylo přispět k posílení dialogu mezi českým a německým nerůstovým a klimatickým hnutím, podpořit výměnu znalostí a zkušeností uvnitř těchto hnutí a více propojit současné debaty o klimatu, nerůstu a sociálně-ekologické transformaci.

Generace symbiocén

Současná generace může zahájit epochu, kde vzkvétá společnost i příroda bok po boku – symbiocén. Věříme, že vzdělávání může být nástrojem hluboké společenské změny. Proto spouštíme akademii Generace symbiocén – roční vzdělávací program pro lidi ve věku 17–23 let.

DEAL with it!

Věříme, že mladí lidé mají mít v diskuzi o budoucnosti svůj hlas.

Nakládání s konflikty

Komplexní vzdělávací programy a seminář pro vyučující. Programy rozvíjejí kompetence studentů a studentek konstruktivně řešit osobní mezilidské konflikty a dotýkají se i tématu ozbrojených konfliktů ve světě.

Futuropolis

Futuropolis: Škola emancipace – pedagogická metoda, která umožní žákům a žákyním postavit se současným problémům s trpělivostí a odvahou.

Globální vzdělávání

Společný web organizací, které se věnují globálnímu vzdělávání.

Lidé v pohybu

Inspirace a metodická podpora pro práci s tématy migrace a uprchlictví.

Když práce nešlechtí

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Budoucnost práce

Web věnovaný proměnám pracovních podmínek v souvislosti s nástupem digitalizace, automatizace a robotizace.

Minimální důstojná mzda

Minimální důstojná mzda se snaží vyčíslit, kolik by pracující museli vydělávat, aby byli schopni pokrýt výdaje, které jim zajistí základní materiální standard.

Výstava na stromech

Celorepublikový výstavový happening, který se koná během Týdne důstojné práce a upozorňuje na ožehavá témata naší každodenní spotřeby.

Postwork

Budoucnost práce v nízkouhlíkové ekonomice: Perspektivy spravedlivé transformace české energetiky.

Skauti na Zemi

Skautský odbor, jehož cílem je posílit roli skautského hnutí v podpoře důstojného života, lidských práv, rovnosti a spravedlnosti ve světě.

Policy coherence for development

Koherentní Evropa pro Udržitelný Rozvoj – projekt usilující o větší zapojení tvůrců politik do prosazování koherentních politik k dosažení SDGs.

Global Storylines – výuka příběhem

Podpora participativní výuky globálních témat na 1. stupni ZŠ.

Příběh bot – obuj se do toho

Web zaměřený na pracovní podmínky v obuvnickém průmyslu.

Ušili to na nás

Informace o pracovních podmínkách v oděvním průmyslu.