DEAL with it!

Věříme, že mladí lidé mají mít v diskuzi o budoucnosti svůj hlas. V hledání vlastního hlasu a schopnosti postavit se za hodnoty, které jsou pro ně důležité, a komunikovat je s veřejností i politickými zástupci jsme mladé lidi podporovali v rámci projektu s názvem „DEAL with it!“ s podtitulem European Youth engages for a green future. Tento projekt jsme realizovali od prosince 2021 do ledna 2023 společně se třemi dalšími evropskými vzdělávacími organizacemi – ÖFSE z Rakouska, EPiZ z Německa a Artemisszió z Maďarska.

Živé knihovny (prosinec 2021 – duben 2022)

V první fázi projektu měli studenti a studentky ve všech partnerských zemích možnost zažít tzv. živou knihovnu, kde živými knihami byli lidé, kteří se věnují tématu klimatické krize na různých úrovních – jako aktivistky, vědečtí pracovníci, vzdělavatelé či tvůrkyně politik. Mladí lidé měli možnost s nimi diskutovat dílčí témata i naslouchat jejich příběhům.

Zde se můžete podívat na fotografie z živé knihovny v Brně a poslechnout si, co o akci říká jedna ze zapojených pedagožek Jindřiška Polišenská z Gymnázia Jevíčko (video).

Konference ve Vídni (červen 2022)

V létě se zástupci studentek a studentů setkali na tři dny ve Vídni. Každá delegace přinášela témata ze své živé knihovny a mladí lidé měli příležitost je dále diskutovat již v mezinárodní skupině. Konference se účastnili také někteří odborníci z živých knihoven a byli studentům v diskuzích podporou skrze své profesní zkušenosti. Výstupem konference byly požadavky mladých lidí ve 4 tematických oblastech (ve vztahu ke klimatické krizi) vizuálně zaznamenané technikou grafické facilitace.

Zde najdete fotogalerii z konference a krátké video zachycující její průběh.

Představení Deklarace na Kaprálově mlýně (říjen 2022)

V mezičase vznikla tzv. Deklarace zachycující požadavky zástupců mladých lidí směrem k politickým představitelům. Ta jim byla představena na podzim v rámci setkání na Kaprálově mlýně u Brna. Studenti a studentky pak měli příležitost témata dále diskutovat v participativním formátu open space.

Zde se můžete podívat na fotografie ze setkání a na video shrnující průběh celé akce.

Finální verze Deklarace je k přečtení zde (pdf).

Zahájení online výstavy (prosinec 2022)

Před koncem roku jsme společně s projektovými partnery spustili webovou stránku https://dealwithitproject.org/.

Ta prezentuje, co se v průběhu více než ročního projektu povedlo v rámci naší spolupráce s mladými lidmi ze čtyř evropských zemí, kteří měli příležitost diskutovat a učit se o tématech spojených s klimatickou krizí, které čelíme. Vznikl tak materiál, který ukazuje střípky toho, jak si mladí lidé představují udržitelnou budoucnost pro lidi i planetu, ve které by sami chtěli žít. Web jsme od začátku připravovali tak, aby ho mohli využít další pedagogové a vzdělavatelky, kteří se chtějí tématu udržitelné budoucnosti věnovat. Najdete zde infografiky, videa s odbornicemi a odborníky či popis metod, kterými jsme pracovali (např. formát živé knihovny nebo open space).

Shrnutí výstupů projektu také zde: Information Sheet_EfC Project DEAL!