Facilitace

Prováděním skupinovými procesy chceme podpořit spolupráci, fungování, komunikaci, smysluplnou participaci lidí a akceschopnost skupin v naplňování či nacházení jejich účelu.

Chceme modelovat a posílit takový způsob fungování organizací, ze kterého může vycházet hluboká společenská proměna. Tuto společenskou proměnu chápeme, tváří v tvář mnohočetné environmentální a společenské krizi, jako nezbytnou.

Chceme měnit zaběhnuté vzorce myšlení a vztahů postavené na soutěži. Za kopcem vidíme svět, kde lidé dokážou naslouchat druhým a jít za společnými záměry, kde existují sítě podpory a kde organizační struktury posilují svobodu, rovnost a péči o přírodu i sebe navzájem.

Facilitace v našem pojetí slouží jak k usnadnění společné práce, tak k posílení vzájemné důvěry. Naše práce se opírá o partnerský přístup. Snažíme se přitom přinášet jiné pojetí efektivity. Efektivitu, která je dlouhodobá, která spočívá ve spolupráci a která se promítá dál do života, do dalšího fungování organizace, i do vztahů mezi lidmi. Ve spolupráci se skupinou aktivně hledáme místa, kde je možné si vzájemně porozumět, a díky tomu vidět kam společně jdeme a proč.

 

S čím vám můžeme pomoci

Facilitujeme

 • náročnější schůzky, u kterých potřebujete, aby se naplno zapojili všichni z týmu,
 • celoorganizační schůze, valné hromady, pléna, družstevní a členské schůze,
 • hledání vize a mise, sdíleného záměru, poslání týmů,
 • ohledávání kapacit lidí a týmů, rozdělování rolí,
 • formulování cílů projektu,
 • kreativní vymýšlení nových nápadů,
 • strategická plánování,
 • reflexe společné práce či fungování v uplynulém období,
 • vše z toho můžeme facilitovat i graficky a zachytit pro vás vizuálně.

Pomáháme nastavovat sebeřízení v organizacích

 • věnujeme se dlouhodobému provázení skupin při přechodu na sebeřídící či méně hierarchické formy fungování,
 • provázíme formulováním záměru, vyjasňováním struktury organizace a nastavováním procesů pro společné fungování,
 • pomáháme s vytvářením systémů rozhodování,
 • systémů zpětné vazby,
 • systémů řešení konfliktů,
 • realizujeme workshopy sebeřízení pro kolektivy,
 • pořádáme otevřené workshopy sebeřízení,
 • založili jsme S-dílnu sebeřízení – podpůrnou skupinu pro kolektivy usilující o sebeřízení.

Věnujeme se participativním procesům

 • designujeme a vedeme setkání v rámci projektu participativního bydlení ve vybraných českých městech,
 • připravujeme setkání aktérů v energetice nad spravedlivou transformací sektoru,
 • vytváříme participativní postupy při návrhu adaptačních opatření,
 • pracujeme s metodami pro větší veřejná setkání, jako je pro-action café, world café, open space a další.

Uspořádáme Open space na klíč

 • různé délky,
 • různého množství zúčastněných,
 • na různá témata (související s naší vizí),
 • pro různé cílové skupiny (studující, lidé věnující se klimatickému vzdělávání, …).
 • Více o semináři typu Open spce ZDE.

Realizujeme workshopy

 • facilitace
 • vedení a zapisování schůzek
 • zpětné vazby
 • porozumění v konfliktu a nakládání s nimi
 • facilitátorského krasopisu a grafické facilitace

 

Pokud máte chuť s námi spolupracovat, napište nám!

>> facilitace@nazemi.cz

Podrobnosti domluvíme na základě vašich potřeb a požadavků.


Kdo jsme

Společně se Třemi ocásky jsme se rozhodli vytvořit skupinu lidí, kteří se facilitaci již věnují nebo se v ní chtějí rozvíjet. Společně se vzděláváme, diskutujeme, rozvíjíme a podporujeme ve facilitaci.

Adam Čajka

Zajímá mě, jak vznikají konflikty a co užitečného z nich lze vytěžit. Baví mě facilitovat skupinu a podporovat lidi při tříbení názorů a rozhodování. Metodou, na které stavím svoji práci, je mediace založená na Nenásilné komunikaci. Společně s Evou jsme zakládajícími členy platformy, která má záměr tento přístup rozšiřovat v ČR.

Eva Malířová

Jako facilitátorka a lektorka se věnuji podpoře participativních skupinových procesů a mediaci konfliktů. Zajímají mne procesy, díky  nimž se lidé mohou od sebe učit a společně přicházet na nápady na zlepšování světa kolem a realizovat je. Zaměřuji se na produktivní využívání konfliktu a mediaci podle přístupu Nenásilné komunikace.

Kristýna Hrubanová

Fascinují mne participativní procesy, na kterých se mohou stejnou měrou podílet lidé napříč věkem, vzděláním, osobní či profesní zkušeností. Momentálně se zaměřuji na hledání cest, kterými lze vnášet více demokracie a participace do praxe škol a snažím se rozvíjet dovednosti pro grafickou facilitaci.

Martin Jestřábek

Založil jsem s kamarády družstvo a pak jsme se začali scházet……když jsem se po x schůzkách setkal s facilitací, byl to věru hluboce transformativní zážitek – skupinová práce mi zase začala dávat smysl! Společně s Petrou jsem provázel NaZemi přechodem na sebeřízení. Obě zkušenosti jsou, řekl bych, k nezaplacení, a tak mě těší, když je můžu předat dál a jsou k užitku dalším lidem a kolektivům.

Jaroslav Novotný

Facilitaci chápu nejen jako efektivní doprovázení skupin, ale jako osvětu ke zdravějším vztahům ve společnosti. Ať už se jedná o spravedlnost, demokratičnost nebo řešení konfliktů. Vztahy jako takové mě zajímají a dává mi smysl jim dopomáhat a probádávat jejich nekonečné obzory. Od roku 2012 jsem v NaZemi působil jako lektor globálního vzdělávání a postupně jsem se více našel ve vodách, ve kterých nepřináším obsah já, ale skupina samotná.

Karel Doleček

Smysl facilitace je pro mne v těch okamžicích, kdy na sebe lidé mluví a vůbec si nerozumí, přestože chtějí. A facilitátor, jako pozorný posluchač, jim nabídne to jedno chybějící slovo, které je propojí a pomůže jim porozumět si. Chci pomáhat lidem a týmům, aby měli větší dopad ve své činnosti, díky podpoře jejich vnitřních procesů a facilitace mi k tomu nabízí cestu.

Petra Frühbauerová

Jako facilitátorka, lektorka a jako člověk zejména se zajímám o vztahy, které utváříme – jakým způsobem se v nich nakládá s mocí, jak se vzdělává a pracuje, jak se řeší konflikty. Věřím, že právě porozumění tomu nám může pomoci řešit problémy každodenní i celospolečenské. Mojí vášní je podporovat týmy, které usilují o sebeřízení či různé formy horizontálního fungování. To abychom se ve společnosti učili být míň poslušní a místo toho být víc spolu jako lidi a přijímat svobodu a zodpovědnost dělat smysluplné věci.