Smysluplná práce

Usilujeme o to, aby se lidé ve svém životě mohli věnovat práci, která je užitečná, smysluplná a naplňující, přitom ohleduplná ke společnosti i přírodě. Práce by měla lidem umožnit žít kvalitní život, nebýt překážkou jeho radostného prožívání, a probíhat v bezpečném, participativním a demokratickém prostředí.

Práce je podle nás smysluplná a důstojná prospívá-li člověku i jeho okolí, je vykonávaná z vlastní vůle a s plným vědomím jejích důsledků.


Důstojná odměna

Tlačíme na důstojné odměňování a chceme rovné příležitosti.

Čtení: LEVNÁ PRÁCE V ČR | PRÁCE A GENDER
Důstojná odměna: Minimální důstojná mzda | Kampaň: #GoodClothesFairPay

 

Pracovní podmínky

Hájíme důstojné pracovní podmínky a ukazujeme na porušování práv pracujících.

Aktuální dění: UŠILI TO NA NÁS! | Případová studie: ODĚVNÍ PRŮMYSL
Vzdělávání: HODNOTNÉ OBLEČENÍ pro školy | VÝSTAVY pro všechny

 

Práce 4.0

Sledujeme vliv technologií na proměny práce a šíříme povědomí o trendech Práce 4.0.

Trendy Práce 4.0: pracebudoucnosti.cz
Výukový program pro školy: Do roboty! | Vzdělávací LEKCE
Výstava: PRÁCE (BEZ) BUDOUCNOSTI

 

Facilitace

Snažíme se podpořit spolupráci, fungování, komunikaci, smysluplnou participaci lidí a akceschopnost skupin v naplňování či nacházení jejich účelu.

Demokracie, participace, horizontálno: SEBEŘÍZENÍ
Spravedlivá transformace: WORKSHOPY

 

Nerůst

Podněcujeme celospolečenskou diskuzi o nerůstu tak, aby se stal součástí veřejné debaty.

Čtení: PRÁCE A NERŮST | Aktuality: NEWSLETTER
Vzdělávání: PŘEDNÁŠKY | AKADEMIE

 

Jiné vzdělávání

Věnujeme se transformativnímu vzdělávání – věříme, že vzdělávání může být nástrojem hluboké společenské změny, namísto toho, aby sloužilo k dalšímu zefektivňování extrakce „zdrojů“.

Vzdělávání: FUTUROPOLIS | SYMBIOCÉN

 

 


Naše východiska

Je-li práce jedním z ústředních motivů lidského života, je třeba o ní a jejích proměnách komunikovat právě skrze její bezprostřední i dlouhodobé, záměrné i bezděčné, zkrátka veškeré dopady na život člověka, jeho zdraví, rozvoj, sebepojetí, vztah k smyslu i dopady na blízké okolí i svět jako celek. Hledali jsme způsob, jak do této velice obecné oblasti vnést nějakou srozumitelnou a přehlednou kategorizaci. Sestavili jsme vlastní Desatero, abychom vymezili smysluplnou a důstojnou práci, která by měla být základem pro náš přístup k jejímu hodnocení a změně.

Desatero důstojné a smysluplné práce

 


Kdo jsme

Anna Lazorová

pracovní podmínky v oděvním a obuvnickém průmyslu, Clean Clothes Campaign, #GoodClothesFairPay

Tereza Volmutová

odpovědnost firem, budoucnost práce v nízkouhlíkové ekonomice, transformace energetiky

Martin Čech

práce a nerůst

Martin Jestřábek

práce a vzdělávání