Smysluplná práce

Usilujeme o to, aby se lidé mohli věnovat práci, která je užitečná a přitom ohleduplná ke společnosti i přírodě.

Práce by měla lidem umožnit žít kvalitní život, nebýt překážkou jeho radostného prožívání, a probíhat v bezpečném, participativním a demokratickém prostředí.

Práce je podle nás smysluplná a důstojná prospívá-li člověku i jeho okolí, je vykonávaná z vlastní vůle a s plným vědomím jejích důsledků.


Důstojná odměna

Tlačíme na důstojné odměňování a chceme rovné příležitosti.

Čtení: LEVNÁ PRÁCE V ČR | PRÁCE A GENDER
Důstojná odměna: Minimální důstojná mzda | Kampaň: #GoodClothesFairPay

 

Pracovní podmínky

Hájíme důstojné pracovní podmínky a ukazujeme na porušování práv pracujících.

Aktuální dění: UŠILI TO NA NÁS! | Případová studie: ODĚVNÍ PRŮMYSL
Vzdělávání: HODNOTNÉ OBLEČENÍ pro školy | VÝSTAVY pro všechny

 

Transformace

Budoucnost práce v nízkouhlíkové ekonomice: Perspektivy spravedlivé transformace české energetiky.

Transformace energetiky: fajront.nazemi.cz | Výstava: Fajront: Konec šichty!
Metodické materiály pro školy: Fajront!

 

Práce 4.0

Sledujeme vliv technologií na proměny práce a šíříme povědomí o trendech Práce 4.0.

Trendy Práce 4.0: pracebudoucnosti.cz | Výstava: PRÁCE (BEZ) BUDOUCNOSTI
Výukový program pro školy: Do roboty! | Vzdělávací LEKCE

 

Facilitace

Snažíme se podpořit spolupráci, fungování, komunikaci, smysluplnou participaci lidí a akceschopnost skupin v naplňování či nacházení jejich účelu.

Demokracie, participace: SEBEŘÍZENÍ | Spravedlivá transformace: WORKSHOPY

 

Nerůst

Podněcujeme celospolečenskou diskuzi o nerůstu tak, aby se stal součástí veřejné debaty.

Čtení: PRÁCE A NERŮST | Aktuality: NEWSLETTER
Vzdělávání: PŘEDNÁŠKY | AKADEMIE | Ještě VÍC nerůstu: >> NERUST.CZ <<

 

Jiné vzdělávání

Věnujeme se transformativnímu vzdělávání – věříme, že vzdělávání může být nástrojem hluboké společenské změny, namísto toho, aby sloužilo k dalšímu zefektivňování extrakce „zdrojů“.

Vzdělávání: FUTUROPOLIS | SYMBIOCÉN

 


>> #Práce


Naše východiska

Je-li práce jedním z ústředních motivů lidského života, je třeba o ní a jejích proměnách komunikovat právě skrze její bezprostřední i dlouhodobé, záměrné i bezděčné, zkrátka veškeré dopady na život člověka, jeho zdraví, rozvoj, sebepojetí, vztah k smyslu i dopady na blízké okolí i svět jako celek. Hledali jsme způsob, jak do této velice obecné oblasti vnést nějakou srozumitelnou a přehlednou kategorizaci. Sestavili jsme vlastní Desatero, abychom vymezili smysluplnou a důstojnou práci, která by měla být základem pro náš přístup k jejímu hodnocení a změně.

Desatero důstojné a smysluplné práce

 


Jinde o práci

Smysl - jakým způsobem trávíme svůj čas

 • Práce – dějiny toho, jak trávíme čas: Kniha věnující se pojetí práce jakožto lidské činnosti, která formuje nás i naše okolí, historická a víceoborová analýza práce.
 • Severance: Zvláštní seriál se zvláštní myšlenkou – dobrovolníci podstoupí zákrok, který jim oddělí vzpomínky a osobnosti – jedna chodí do práce, druhá žije život „venku“.

Sociální rozměr práce

 • Hrdinové kapitalistické práce I. a II.: Reportáže Saši Uhlové o prekarizovaných pracovních podmínkách u nás (I.) a o pracovních podmínkách lidí za prací migrujících (II.).
 • Druhá směna: Kritický feministický magazín.
 • Oxfam: Výroční zprávy o globálních nerovnostech a jejich důsledcích.
 • Vizualizace pro všechny, kdo mají problém si představit míru nerovnosti bohatství.

Environmentální rozměr práce

 • Pohled do propasti: Seriál Vojty Pecky o klimatické krizi na serveru A2larm.
 • K zemi hleď: Alegorický film – „Dva astronomové vyrážejí na mediální turné, aby varovali lidstvo před smrtící kometou, která se řítí přímo na planetu Zemi. Zdá se ale, že to nikoho nezajímá.“.

Efektivita a růst jako předpoklad pojetí práce

 • Nerůstový web: Hledání ekonomického systému umožňujícího žít dobrý život všem v rámci planetárních limitů.
 • Roboti nastupují: Popis trendů práce 4.0.
 • Slušná firma: Komunita firem a neziskovek, která se snaží o re-definici toho, co je to úspěch a snaží se přispět k vybudování nové ekonomiky postavené na péči o sebe sama, jeden o druhého a o planetu.

 


Kdo jsme

Anna Lazorová

pracovní podmínky v oděvním a obuvnickém průmyslu, Clean Clothes Campaign, #GoodClothesFairPay

Tereza Volmutová

odpovědnost firem, budoucnost práce v nízkouhlíkové ekonomice, transformace energetiky

Martin Čech

práce a nerůst

Martin Jestřábek

práce a vzdělávání