Metodické materiály

Vyberte si z našich praktických metodických příruček. Umožní vám samostatnou realizaci lekcí nebo komplexnějších vzdělávacích programů, které vedou k myšlení v globálních souvislostech. Některé z nich si můžete rovnou stáhnout, jiné si můžete objednat.

Výstava na stromech je celorepublikový happening na podporu důstojné práce. Letošním tématem byla práce v energetickém průmyslu a spravedlivá transformace. >>...
Program slouží k reflexi současného osobního i společenského vztahu k přírodě, přírodnímu společenství, divočině a ekosystémům. V tomto vztahu zkoumáme, jak k přírodě přistupujeme jako...
Budoucnost je jediný časový rámec, který můžeme ovlivnit, proto má smysl se jí zabývat. Abychom budoucnost mohli tvořit, musíme...
Program Obraz vztahu člověka a přírody v poezii staví na tom, že člověk často užívá obrazů z přírody nebo samotnou poezii přírodě...
Program Gaia Walk nás učí vidět celou planetu Zemi a život na ní jako vzájemně propojený superorganismus, který je schopný...
Program Pozorné vnímání a vnímání pozornosti posiluje vnímavost k okolí a s tím i vlastní pozornost. Vnímavost se učíme posílit čtením naší nejbližší krajiny...
Program Zkoumání systémů kolem nás můžeme chápat jako vstup do tajů systémového myšlení. V programu se učíme vidět své okolí...
Soubor 15 metodik, které umožní vyučujícím zkoumat s třídami různé oblasti konfliktů od osobních, přes společenské, až k ozbrojeným. Kromě porozumění...
Získejte od nás knihu za cenu pouhého nákladu, která vašim studentům či dětem a třeba i vám samotným pomůže řešit složitější, často...
Důsledky klimatické krize dopadají na různé skupiny obyvatel jiným způsobem a každý má jiné možnosti se s nimi vypořádat. Kdo z klimatické...
Počet aut na silnicích se pořád zvyšuje. Mezi negativní důsledky tohoto trendu patří nejen ucpané silnice nebo stovky mrtvých...
Nerovnost mezi lidmi je přetrvávající a sílící světovou výzvou. Program představuje její rozmanité formy a propojuje je s dopady i příčinami klimatické změny....