Fajront: Konec šichty!

Výstava na stromech je celorepublikový happening na podporu důstojné práce. Letošním tématem byla práce v energetickém průmyslu a spravedlivá transformace.

>> Fajront: Konec šichty!
>> Výstava na stromech

 

Pro hlubší zkoumání a porozumění tématům výstavy, jsme připravili sadu metodických materiálů pro různě pokročilé skupiny a různou intenzitu a zaměření práce.

Níže ke stažení jsou pracovní listy, metodiky i obrazový doprovod výstavy, který byl vytvořen umělou inteligencí.

Výstavu Fajront: Konec šichty! pro účely výuky či osvěty můžete stále zdarma získat a uspořádat.

>> vystavy@nazemi.cz

 


Pracovní listy

Jednoduchý záznam a reflexe návštěvy výstavy:

 • Pro ověření porozumění informacím a sdělení výstavy.
 • Pro reflexi vlastního prožitku.
 • Jako nástroj pro formulaci a záznam vlastních myšlenek.

Věková skupina: 12+
Časová dotace: 25+ min

Ke stažení jsou pracovní listy ve dvou variantách, jako otázky formulované pro jednotlivé panely (Pracovní list – panel) nebo pro výstavu jako celek (Pracovní list – výstava).

>> Pracovní list – panel
>> Pracovní list – výstava

 


Kód Fajront

Práce s výstavou v duchu kritické pedagogiky:

 • Pro posilování schopnosti číst a dekódovat informace různého typu.
 • Jako cesta při hledání souvislosti komplexních problémů s vlastní realitou.
 • Pro hlubší zkoumání klíčových témat nesených výstavou, odhalování širších ekonomických, environmentálních či společenských souvislostí.
 • Jako nástroj pro hledání a formulaci vlastní role ve složitém a rychle se měnícím světě.
 • Pro reflexi vlastního prožitku.

Věková skupina: 12+
Časová dotace: 45 min

Ke stažení je metodika Kód Fajront, která obsahuje informace o práci s kódy a sadu otázek pro diskuzi nad tématy výstavy, a dále obrazový doprovod letošní výstavy.

>> Kód Fajront
>> Obrazový doprovod výstavy

 


Jsme v tom všichni společně

Rolová diskusní hra simulující demokratický proces řešení problému:

 • Jako cesta k porozumění klíčovým motivacím, o které se opírají postoje jednotlivých aktérů transformace.
 • Pro posílení schopnosti nahlédnout rozdílné reality jednotlivých aktérů transformace se záměrem začlenit je do reality své.
 • Jako trénink diskuzních dovedností.
 • Jako trénink facilitace (provázení skupinovým procesem, diskuzí).

Věková skupina: 15+
Časová dotace: 45+ min

Ke stažení je metodika diskusní rolové hry, která obsahuje tipy pro trénink diskusních dovedností a facilitace, a dále obrazový doprovod letošní výstavy.

>> Metodika ke stažení
>> Obrazový doprovod výstavy