Podporujeme odpovědnou spotřebu

Chceme, aby odpovědná spotřeba byla více než jen volba správného produktu v supermarketu. Chápeme odpovědnou spotřebu jako politický akt, jako každodenní reakci na zjednodušení člověka na spotřebitele, kterému ke štěstí stačí nakoupit hodně věcí za nízkou cenu, za kterou nevědomky nakupuje i příspěvek k mnohočetné environmentální a společenské krizi.

Vnímáme spotřebu a výrobu jako součást jednoho řetězce, nelze o nich uvažovat odděleně. Abychom se tedy mohli bavit o odpovědné spotřebě, je nutné, aby i výroba byla odpovědná. Je třeba otevřeně mluvit o dopadech globalizované a masové produkce a vyvodit odpovědnost za stav současného světa.

Hledáme cesty

Na malých a velmi praktických příkladech jiného ekonomického fungování se snažíme ukazovat, že cesty existují.

  • Provozujeme fairtradový obchod s potravinami pěstovanými mimo náš region, jako je káva, čaj a čokoláda, s certifikací Fairtrade a v biokvalitě,
  • založili jsme bioklub Sypiště na sdílení nákladů při pořizování regionálních potravin v biokvalitě v komunitě okolo NaZemi a Tří ocásků,
  • podporujeme se v našem kolektivu v samozásobitelství,
  • jsme součástí komunitou podporovaného zemědělství, v rámci kterého máme sezónní organickou zeleninu a ovoce od lokálních pěstitelů, s nimiž jsme v kontaktu, a jež se snažíme podporovat i jinak než odběrem jejich produkce,
  • v kanceláři máme freebox pro sdílení toho, co už sami nepotřebujeme.

Přinášíme informace

Chceme jednat na základě reflexe dění ve světě kolem nás, pouštět se do informovaných akcí. Věnujeme se proto i analytické a osvětové činnosti.

  • Mapujeme praktiky a dopady fungování nadnárodních korporací a informujeme o nich, abychom tak doplnili chybějící část jejich obrazu,
  • tvoříme a poskytujeme interaktivní a plakátové výstavy, upozorňující na ožehavá témata spojená s lidskou prací, výrobou a spotřebou,
  • připravujeme výukové programy, ve kterých zasazujeme výrobu a spotřebu do globálních souvislostí,
  • na pozvání se účastníme tématických akcí, na kterých představujeme možné cesty k dlouhodobě udržitelnému ekonomickému fungování.

Kdo jsme

Radoslava Krylová

Vladimír Bodiš

Vašek Krajňanský

Eliška Přikrylová

Lucie Huščavová

Kristýna Kousalíková

Tereza Volmutová

Martin Jestřábek