NaZemi a fairtrade

Historie

Vznik NaZemi a fair trade v Čechách

V roce 2003 se několik studentů a pracovníků nevládních organizací rozhodlo přinést koncept fair trade do České republiky. Založili proto občanské sdružení Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání se sídlem v Brně. Sdružení se stalo společně s Ekumenickou akademií Praha a o.p.s. Jeden Svět zakládajícím členem Asociace pro fair trade (později Fairtrade Česko a Slovensko, FTČS). Koncept fair trade byl v té době v České republice v podstatě neznámý a fairtradové výrobky zde nebyly k dostání.

Prodáváme fairtrade

Před Vánocemi roku 2004 jsme otevřeli první prodejní místo s fairtradovými výrobky v České republice a dali jsme mu název NaZemi. Prodejní místo se nacházelo v ekologické poradně Veronica v Brně na Panské ulici. Prodávali jsme tam výrobky, které jsme tehdy už sami dováželi z Rakouska. V roce 2005 jsme pak otevřeli fairtradový obchod v Dlouhé ulici v Praze. Byl to první obchod, kde se v Praze daly koupit fairtradové potraviny. V současnosti provozujeme kamenný Obchod NaZemi v Brně a e-shop.

Férová snídaně

V roce 2011 jsme na Světový den pro fair trade (druhá květnová sobota) poprvé pořádali Férovou snídani NaZemi, celorepublikový piknikový happening na podporu pěstitelů a pěstitelek ve světě. V roce 2019 převzala pořádání akce nevládní organizace Fairtrade Česko a Slovensko.

Fairtradová města a školy

Společně s FTČS a Ekumenickou akademií jsme se v roce 2011 připojili k mezinárodní kampani Fairtradová města (součástí jsou i Fairtradové školy), spočívající v označování míst, kde je podporována a zviditelňována myšlenka fair trade. Kampaň od roku 2019 koordinuje Fairtrade Česko a Slovensko.

Obchod NaZemi

Roku 2013 jsme založili Obchod NaZemi, s.r.o., sociální integrační podnik, v němž jednotlivcům i firmám nabízíme vlastní kávu Fair Café, čaj Fair Tea a další certifikované produkty. Příjmy z prodeje využíváme k financování dalších činností NaZemi. Obchod byl naším pokusem modelovat dobrou praxi, snahou o společenskou prospěšnost na obou koncích výrobně-spotřebního řetězce. Fungoval do července 2024, kdy jsme se ho rozhodli s ohledem na změnu našeho zaměření i na vnější okolnosti uzavřít. Na globální spravedlnosti nám ovšem stále záleží!


Současnost

Tématu fair trade ve smyslu osvěty a propagace se v současné době v podstatě nevěnujeme. Informace o fair trade i o problémech, na které reaguje, jsou nyní již v dostatečném rozsahu snadno dostupné. V oblasti pracovních podmínek už se také méně věnujeme jejich narovnávání (hašení největších požárů) a pozornost upíráme spíše k příčinám, k vadám v nastavení systému. Při hlubším zkoumání začíná být problematická i sama certifikace a s ní spojený tlak na zvyšování prodeje fairtradových výrobků bez ohledu na kontext, ve kterém toto zvyšování prodeje probíhá. Příkladem budiž prodej fairtradových výrobků v supermarketech nadnárodních maloobchodních řetězců, jejichž obchodní model lze jen těžko označit za společensky či environmentálně ohleduplný.