Končíme s fair trade, ale na globální spravedlnosti nám záleží

Od 1. 7. 2024 jsme se rozhodli ukončit provoz Obchodu NaZemi. Ačkoli jsme před lety byli jednou z organizací, která přinesla koncept fair trade do Česka, již nějakou dobu cítíme, že naše role v této oblasti je naplněna a je čas napnout síly k jiným cílům a projektům.

V současnosti s lítostí sledujeme, že je obchod s globálním Jihem stále založený na vykořisťování lidí i přírody. V tomto kontextu jsme rádi, že podpora férového obchodu roste, certifikované výrobky jsou dostupnější a více pěstitelů a pěstitelek kávy má spravedlivější mzdu. Slavíme, že fair trade se dostal do mainstreamu a že téma pracovních podmínek v globálním Jihu už pro českou veřejnost není cizí.

Přestože můžeme slavit vyšší podporu fair trade mezi spotřebiteli, roste nejen spotřeba Fairtrade výrobků, ale i těch neférových (například kávy). Lidé zkrátka nakupují celkově víc a většinou nevymění spotřebu necertifikované kávy čistě za její férovější alternativy. Stejně tak vedle fairtradových čokolád v supermarketech jsou i ty „klasické“ – tedy ty, jež jsou produktem nespravedlivého nastavení mezinárodního obchodu. Zatímco tedy supermarkety bohatnou a lidé na „západě“ si užívají více káv (férových i neférových) ročně, pěstitelé surovin zůstávají v chudobě a jejich situace se zhoršuje kvůli sílícím dopadům klimatické krize, která je způsobena především nadspotřebou v bohatých zemích (více o růstu nerovností v současném světě v textu od našeho kolegy Adama Čajky).

Příběh našeho Obchůdku

V roce 2003 jsme založili Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání se záměrem přinést koncept fair trade do Česka. Společně s Ekumenickou akademií Praha a Jedním Světem jsme se sdružili v Asociaci pro fair trade. Šířili jsme osvětu o spravedlivém obchodu a v roce 2004 jsme otevřeli i vlastní obchůdek NaZemi v Brně v Ekologické poradně Veronica, kde jsme jako první v ČR začali prodávat fairtradové potraviny. V roce 2005 se pak k našim projektům přidal fairtradový obchod v Dlouhé ulici v Praze, kde měli Pražané a Pražanky poprvé příležitost koupit fairtradové potraviny. Od roku 2008 jsme provozovali kamenný Obchod NaZemi na Pekařské a dokonce dočasně i druhý na České v Brně.

Snažili jsme se, aby náš obchod fungoval co nejvíc eticky. Zezačátku skutečně nabízel jednu z mála alternativ, protože Fairtrade produkty nebyly běžně k dostání. I potom, co se férové zboží začalo běžně objevovat v supermarketech a náš jediný obchod NaZemi se přesunul do sídla naší organizace na Kounicově ulici v Brně, měl stále smysl. Obchůdek kladl důraz na ochranu přírody a krajiny skrz certifikaci BIO, poskytoval pracovní místo pro lidi, kteří se na pracovním trhu setkávají s překážkami a po dlouhou dobu byl jeho provoz zajišťován díky velké skupině dobrovolníků a dobrovolnic pestrého věku, kteří do něj vložili svou energii a čas. V posledních letech vytvořil vzájemnou synergii s našim bioklubem Sypiště, kde BIO, veganskými a lokálními potravinami zásobujeme komunitu okolo NaZemi.

Vytvořili jsme vlastní řadu kávy Fair café pražené v pražírně Mocca d’Or, která se nachází v nizozemském Zwolle a je certifikovaná podle pravidel Fairtrade International. Jeli jsme se osobně seznámit jak s našimi partnery v Nizozemí, tak s pěstiteli a pěstitelkami naší kávy a jejich komunitami. Fair café dodávalo energii nejen nám v našich pracovních dnech a na našich vzdělávacích akcích, ale také široké komunitě dalších organizací a firem, která se díky Fair café kolem Obchodu NaZemi vytvořila.

I přestože poslední roky prodeje našeho obchůdku spíše klesaly, vytvořili jsme okolo něj komunitu lidí, kteří se k nám rádi vraceli, a kteří chtěli věci dělat lépe. Když udeřil covid a i těžké časy pro obchod, začalo mnoho z nás rozvážet kávu po Brně na kole, abychom kontakt s našimi podporovateli neztratili. Obchod navíc fungoval jako jeden způsob financování pro další činnost NaZemi – každý nákup v obchůdku tedy podpořil nejen pěstitele na Jihu, ale i zbytek NaZemi.

Proč příběh končí?

V NaZemi se snažíme do širší společnosti přinášet témata, perspektivy a praxe, které ve společnosti chybí. Před více jak 20 lety ve společnosti chyběla debata o nespravedlivých pracovních podmínkách a možnostech jednotlivců přispět ke změně. Pozorujeme, že za těchto 20 let se odpovědné spotřebitelství stalo poměrně mainstreamovým tématem. 

Na tento trend bohužel čím dál víc reagují velké firmy, které se své zákazníky, často klamavými nebo zavádějícími tvrzeními, snaží přesvědčit o etičnosti svých produktů (tzv. greenwashing). Snahu jednotlivců přispívat ke změně tak využívají pro navyšování vlastních zisků.

Jsme navíc dnes již skeptičtí k představě, že za současné problémy mohou jednotlivci a že řešením je vzdělávat je k tomu, aby se stali odpovědnými spotřebiteli. A to z několika důvodů. I lidé, kteří by chtěli nakupovat eticky, si často etické zboží, které je většinou dražší, nemůžou dovolit, což se zhoršuje se stále narůstajícími majetkovými i příjmovými nerovnostmi. Věříme také, že k lidem není možné přistupovat pouze jako ke spotřebitelům, ale jako k občanům, kteří by měli mít možnost ovlivňovat svoje okolí i jinak, než jen skrz svou peněženku. Příčinu tedy nevidíme v neodpovědné spotřebě, ale spíš v neodpovědné výrobě a v samotném nastavení ekonomického systému, který je závislý na nekonečném růstu, nerovné směně a strukturách, které umožňují nadbytek bohatého Severu za cenu nedostatku v zemích globálního Jihu.

A tak se znovu pouštíme do role průkopníků nových témat. Chceme rozšiřovat představivost o tom, jak by ekonomický systém mohl vypadat jinak – tak, aby sloužil všem, lidem i planetě. A stejně tak hledat řešení, která neslouží jen těm nejbohatším. Přinášíme důkazy o tom, že malé opravy současného systému nestačí a otevíráme debatu o nerůstu.

Kam se nyní ubíráme?

Stále se chceme zaměřovat na hledání alternativ ke klasické spotřebě potravin. Naši cestu teď vidíme více v lokální praxi. Navyšování etické spotřeby, jež stavělo zrcadlo neudržitelnosti ekonomického systému, mělo pro nás v minulých letech nezpochybnitelný význam. Nyní nám přijde smysluplnější zaměřit se na rozvíjení vztahů, které nás jako producenty a distributory neženou do předem prohrané tržní soutěže s velkoobchodními řetězci. A jako spotřebitele nás vedou k jednání na základě hlubšího propojení s místem a komunitou.

Chceme dále rozvíjet naše lokální potravinové projekty v Brně – nadále spolu komunitně organizujeme bioklub Sypiště. Máme Nezávodní kuchyni, ve které si navzájem vaříme levně, vegansky a co nejvíc z lokálních surovin. Jsme zapojeni do systému komunitou podporovaného zemědělství – konkrétně spolupracujeme s tuřanskou farmou Zelený koloběh.

Nově také provozujeme komunitní prostor NaNebi v nádherném areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova. V NaZemi jsme dlouho toužili po prostoru, který bychom mohli využívat pro konání našich seminářů, prostoru, kde můžeme hostit další kolektivy a zároveň modelovat a žít naše hodnoty. Nyní se nám ho podařilo najít. Máme radost, že se zde můžeme ve spolupráci s tišnovským spolkem Hojnost snažit o nerůst a dobrovolnou skromnost v praxi. Společně pečujeme o klášter a jeho okolí, využíváme v co největší míře lokální zdroje a pečujeme o vztahy s konkrétními producenty v našem okolí.

Téma globální spravedlnosti ale neopouštíme. Koneckonců, nerůstové hnutí na ní ze své podstaty přímo reaguje. Pořádáme přednášky, organizujeme první českou Letní školu nerůstu a již druhý ročník Nerůstové akademie.

A neopouštíme ani téma pracovních podmínek na globálním Jihu – skrze spolupráci s mezinárodní sítí Clean Clothes Campaign pokračujeme ve snahách přispět ke spravedlivé transformaci oděvního průmyslu. Připravujeme workshopy pro mladé lidi, přineseme nové výzkumy, těšíme se na realizaci nové výstavy nebo na silnější propojení s našimi zahraničními partnery.

Na neodpovědnou výrobu se zaměříme v novém vzdělávacím projektu o greenwashingu. V něm se budeme věnovat podpoře kritického přístupu mladých lidí k zelenému marketingu firem a zmocňování mládeže v prosazování změn. 

Co můžete dál dělat vy

Doufáme, že se potkáme v NaNebi na našich vzdělávacích seminářích, nebo u nás uspořádáte vaši akci. Chcete-li vést program či lekci o globálních souvislostech spotřeby, pracovních podmínkách či o konfliktech, stáhněte si naše metodiky nebo nás pozvěte lektorovat do školy. Rádi na ní s vámi budeme spolupracovat jako facilitátoři a facilitátorky nebo k vám přijedeme vést nerůstový workshop či přednášku. Pokud byste se chtěli ve svém kolektivu pokusit o rozvoj podobného klubu, jako je náš bioklub Sypiště, rádi se s vámi podělíme o naše know-how. Do konce června 2024 si stále můžete objednat férovou kávu, čaje a čokoládu na e-shopu Obchodu NaZemi.

Budeme rádi, když NaZemi budete i nadále sledovat na našich sociálních sítích (Facebook, Instagram) a odebírat naše newslettery. Spotřební newsletter se bude v nejbližší době lehce transformovat a zaměří se nově na témata oděvního průmyslu a greenwashingu. I nadále v něm čas od času najdete i zprávy z naší činnosti v oblasti lokalizace a potravinových iniciativ. Budete-li chtít činnost NaZemi podpořit jinak, můžete tak učinit také darem na náš transparentní účet.

Pokud vás zajímají aktuální informace o Fairtrade, sledujte Fairtrade Česko a Slovensko. Jako náhradní dodavatele kávy pro vaši organizaci vám můžeme vřele doporučit Fair & Bio pražírnu. Při hledání férových výrobků podpořte také lokální ekonomiku nákupem ve zdravé výživě u vás na rohu, spíše než cestou do supermarketu. Chcete-li také posílit svou praxi v oblasti potravinové lokálnosti a udržitelnosti, naší srdcovkou je Asociace místních potravinových iniciativ.

Doufáme, že naše spolupráce nekončí, ale navážeme ji v jiných oblastech a společně malými krůčky vytvoříme svět, kde jsou potřeby všech lidí naplněné v rámci planetárních mezí. Věříme, že tato transformace zahrnuje proměny vnitřních vzorců jednání, mezilidských vztahů, společenských institucí i našeho ekonomického systému, aby místo individualismu, soutěživosti a dominance zhmotňovali hodnoty pospolitosti, spolupráce a péče. Jsme na této cestě, přidejte se k nám.

Do konce srpna 2024 nás stále s dotazy a pro vyřízení případných reklamací můžete kontaktovat na obchod@nazemi.cz. Od září prosíme využijte e-mail info@nazemi.cz.

Děkujeme!