Co chceme

Naší vizí je společnost…

  • která přiznává právo na důstojný život všem.
  • jež chápe globální propojenost světa a vnímá svoji odpovědnost za dlouhodobou udržitelnost života na Zemi.
  • reflektující vzájemnou závislost lidí, míst, ekonomik a přírody ve svém jednání.
  • solidární a otevřená novým myšlenkám a představivosti o tom, že jiný svět je dosažitelný.

Naší cestou je…

Transformativní vzdělávání

které je nástrojem hluboké společenské změny, reflektuje současné problémy a vede k hledání jejich řešení.

Důstojná práce

prospívající člověku i jeho okolí, vykonávaná z vlastní vůle a s plným vědomím jejího dopadu.

Fungování organizací

založené na důvěře a spolupráci, které lidem umožňuje rozhodovat o vlastní práci a pomáhá jim naplňovat jejich potřeby.

Odpovědná spotřeba

pevně spjatá s odpovědnou výrobou, reagující na zhoršující se stav světa.

Nerůst

a změna ekonomického systému, který umožní uspokojit potřeby všech s respektem k limitům planety.