Co chceme

Naším snem je…

…společnost otevřená novým myšlenkám a představivosti o tom, že jiný svět je dosažitelný. Společnost, jež cíleně koná ve prospěch lidského i mimolidského světa.


Naší cestou je…

Transformativní vzdělávání

které je nástrojem hluboké společenské změny, reflektuje současné problémy a vede k hledání jejich řešení.

 

Důstojná práce

prospívající člověku i jeho okolí, vykonávaná z vlastní vůle a s plným vědomím jejího dopadu.

 

Fungování organizací

založené na důvěře a spolupráci, které lidem umožňuje rozhodovat o vlastní práci a pomáhá jim naplňovat jejich potřeby.

 

Odpovědná spotřeba

pevně spjatá s odpovědnou výrobou, reagující na zhoršující se stav světa.

 

Nerůst

a změna ekonomického systému, který umožní uspokojit potřeby všech s respektem k limitům planety.