Spolupracujeme s mladými lidmi

Věříme, že současná generace může zahájit epochu, ve které vzkvétá společnost i příroda. A také věříme, že vzdělávání může být nástrojem hluboké společenské změny.

Aby vzdělávání mohlo měnit, mělo by při poznávání světa umožnit zapojovat nejen mysl, ale i (po)city a tělo, mělo by stát na partnerském přístupu, v rámci kterého je zkušenost všech hodnotná, a probíhat ve vztazích, stejně tak jako změna na místní i globální úrovni. Takové vzdělávání může léčit, opravovat, měnit smysl a obnovovat.

>> programy@nazemi.cz

 


Vzděláváme

Globální témata v podobě výukových programů, přednášek či výstav přinášíme do školních tříd i jiných skupin. Témata kriticky zkoumáme a společně se při tom učíme o provázanosti světa i o nás, o našich postojích, hodnotách a vztazích.

GENERACE SYMBIOCÉN

Je ti 17-23 let? – přihlas se na naši Akademii! Najdi svůj záměr ve světě krizí během ročního vzdělávacího programu. Globální témata, hluboká reflexe a hledání cest k dobrému žití.

Vzdělávací programy

Pro školy i neškoly máme připravené programy reflektující dění ve světě…rádi s nimi za vámi přijedeme!
Programy naplňují průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchovaEnvironmentální výchova.

Výstavy

Pošleme k vám interaktivní a plakátové výstavy. Vystavte je u vás, rozšiřte o ně výuku, dostaňte s jejich pomocí globální problémy do povědomí široké veřejnosti.

Knihovna

Jsme Svobodná knihovna a knihy neváháme půjčovat!

 


Spolupráce

ZAPOJTE SE do našich aktivit!
PODPOŘÍME radou, rukou i zázemím a materiálem vaše vlastní akce – neváhejte a pište!

Metodické materiály

Připravujeme programy o aktuálních tématech, když nás nějaká pálí, připravujeme programy i na zakázku, když nějaké téma pálí vás.

Cokoliv dalšího…

Vymyslíme, zrealizujeme, zkonzultujeme: projektové dny, adaptační kurzy, vzdělávací výlety, participativní metody, filmové projekce s diskuzí, přednášky, …

>> programy@nazemi.cz

 


Naše témata

KLIMA změna | krize | kolaps | transformace | akce
PRÁCE ničí svět | práce 4.0 | pracovní podmínky | oděvní průmysl | práce v ČR | důstojná mzda | kampaň | smysl práce
NERŮST meze růstu | dobrý život | &práce | &klima
GENDER pay gap | stereotypy | re/produkce
KONFLIKTY v nás | mezi lidmi | společenské | ozbrojené | media | nenásilí
NEROVNOSTI globalizace | kolonizace | kapitalismus | privilegia | útlak
ODPOVĚDNÁ SPOTŘEBA neodpovědná výroba | greenwashing | korporace | fairtrade | lokalizace

 


Kdo jsme

Anička Hubáčková

Dan Vykoukal

Martin Jestřábek

Jaroslav Biolek

Lukáš Pokorný

Marcela Hájková

Sabina Vojtěchová

Tereza Volmutová

Zuzana Hroudová

Katarína Kováčová

Klára Berg

Martin Tománek

Libor Brzobohatý