Spolupracujeme s mladými lidmi

Věříme, že současná generace může zahájit epochu, ve které vzkvétá společnost i příroda. A také věříme, že vzdělávání může být nástrojem hluboké společenské změny.

Aby vzdělávání mohlo měnit, mělo by při poznávání světa umožnit zapojovat nejen mysl, ale i (po)city a tělo. Mělo by stát na partnerském přístupu a uznání, že zkušenost všech je hodnotná. Mělo by probíhat ve vztazích, stejně tak jako změna na místní i globální úrovni. Takové vzdělávání může léčit, opravovat, měnit smysl a obnovovat.

>> programy@nazemi.cz

 


Vzdělávání

Globální témata v podobě výukových programů, přednášek či výstav přinášíme do školních tříd i jiných skupin. Témata kriticky zkoumáme a společně se při tom učíme o provázanosti světa i o nás, o našich postojích, hodnotách a vztazích.

GENERACE SYMBIOCÉN

Je ti 17-23 let? Zajímá tě stav a směřování světa? Chceš něco dělat?
Přihlas se do ročního vzdělávacího programu Generace Symbiocén a najdi svůj záměr ve světě krizí!

 

Vzdělávací programy

Pro školy i neškoly máme připravené programy reflektující dění ve světě…rádi s nimi za vámi přijedeme!
Programy naplňují průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchovaEnvironmentální výchova.

Výstavy

Pošleme k vám plakátové i interaktivní výstavy.
Vystavte je u vás, rozšiřte o ně výuku, dostaňte s jejich pomocí globální problémy do povědomí široké veřejnosti.

Knihovna

Jsme Svobodná knihovna a knihy neváháme půjčovat!

 


Spolupráce

ZAPOJTE SE do našich aktivit!
PODPOŘÍME radou, rukou i zázemím a materiálem vaše vlastní akce – neváhejte a pište!

Metodické materiály

Připravujeme programy o aktuálních tématech, když nás nějaká pálí, připravujeme programy i na zakázku, když nějaké téma pálí vás.

Cokoliv dalšího…

Vymyslíme, zrealizujeme, zkonzultujeme: projektové dny, adaptační kurzy, vzdělávací výlety, participativní metody, filmové projekce s diskuzí, přednášky, …

>> programy@nazemi.cz

 


Kdo jsme

Anička Hubáčková

Generace Symbiocén

Zuzana Hroudová

Generace Symbiocén

Klára Berg

Generace Symbiocén

Tereza Volmutová

Generace Symbiocén, globální vzdělávání, Hudební Naušika

Martin Jestřábek

globální vzdělávání, Hudební Naušika

Dan Vykoukal

globální vzdělávání, systémové myšlení, kritická pedagogika

Jaroslav Biolek

globální vzdělávání

Lukáš Pokorný

globální vzdělávání

Libor Brzobohatý

globální vzdělávání

Marcela Hájková

knihovna