Spolupracujeme s mladými lidmi

Věříme, že současná generace může zahájit epochu, ve které vzkvétá společnost i příroda. A také věříme, že vzdělávání může být nástrojem hluboké společenské změny.

Aby vzdělávání mohlo měnit, mělo by při poznávání světa umožnit zapojovat nejen mysl, ale i (po)city a tělo. Mělo by stát na partnerském přístupu a uznání, že zkušenost všech je hodnotná. Mělo by probíhat ve vztazích, stejně tak jako změna na místní i globální úrovni. Takové vzdělávání může léčit, opravovat, měnit smysl a obnovovat.

>> programy@nazemi.cz

 


Vzdělávání

Globální témata v podobě výukových programů, přednášek či výstav přinášíme do školních tříd i jiných skupin. Témata kriticky zkoumáme a společně se při tom učíme o provázanosti světa i o nás, o našich postojích, hodnotách a vztazích.

GENERACE SYMBIOCÉN

Je ti 17-23 let? Zajímá tě stav a směřování světa? Chceš něco dělat?
Přihlas se do ročního vzdělávacího programu Generace Symbiocén a najdi svůj záměr ve světě krizí!
>> generacesymbiocen.cz

Vzdělávací programy

Pro školy i neškoly máme připravené programy reflektující dění ve světě…rádi s nimi za vámi přijedeme!
Programy naplňují průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchovaEnvironmentální výchova.

Výstavy

Pošleme k vám plakátové i interaktivní výstavy.
Vystavte je u vás, rozšiřte o ně výuku, dostaňte s jejich pomocí globální problémy do povědomí široké veřejnosti.
>> výstava na stromech

Přednášky

O globálních tématech umíme mluvit celé hodiny!
Pro školy i neškoly uděláme přednášku – napište nám a domluvíme se na nejvhodnějším formátu.
Potkejme se u nás v Syřišti nebo za vámi přijedeme.

Knihovna

Jsme Svobodná knihovna a knihy neváháme půjčovat!

 

 


Spolupráce

ZAPOJTE SE do našich aktivit!
PODPOŘÍME radou, rukou i zázemím a materiálem vaše vlastní akce – neváhejte a pište!

Metodické materiály

Připravujeme programy o aktuálních tématech, když nás nějaká pálí, připravujeme programy i na zakázku, když nějaké téma pálí vás.

Cokoliv dalšího…

Vymyslíme, zrealizujeme, zkonzultujeme: projektové dny, adaptační kurzy, vzdělávací výlety, participativní metody, filmové projekce s diskuzí, přednášky, …

>> programy@nazemi.cz

 


Kdo jsme

Anička Hubáčková

Generace Symbiocén, lektorka globálního vzdělávání, facilitátorka

Stále se učím, jak se příliš nerozpalovat debatami o současném vzdělávání, ve kterých se často ocitám. Začalo to už někdy na gymplu mou vlastní zkušeností, která mě v mnoha věcech dopalovala. A protože věřím, že tam, kde to člověka pálí, je ukrytá vášeň, chci jí dávat prostor. Baví mě zkoumat, jak utvářet vzdělávání, které je založené na svobodě, učení se s druhými a vlastní zodpovědnosti. Moc ráda vařím pro druhé, hlavu si čistím chozením po horách a v létě s partou kamarádů pořádám skautský osobnostněrozvojový kurz v krkonošské roubence.

Studovala jsem psychologii a pedagogiku, mám zkušenosti s prací ve škole i v neformálním vzdělávání. V NaZemi působím jako lektorka seminářů pro mladé lidi i pro vzdělavatele.

Zuzana Hroudová

Generace Symbiocén, lektorka globálního vzdělávání, facilitátorka

Myslím si, že změnu je potřeba dělat na různých úrovních – v sobě, ve společnosti, na planetě. Opravovat, co se nepovedlo, vytvářet nové udržitelné alternativy, kriticky myslet a rozvíjet představivost o tom, co je vůbec možné. Znovu a znovu mě ale dostává, když přijdu do školy a poslouchám, čím žijí studenti. Někdy si pak představuju, jaké by to bylo, vytvořit místo, kde by se lidé neučili jen hlavou. Kde by mohli někdy taky čekat, dýchat, občas truchlit či oslavovat. Nebo tvořit a okopávat. Mám pocit, že les nebo zahrada k tomu mají velký potenciál, a tak mě baví vymýšlet, jak v nich s ostatními trávit víc času, a zkoumat, co nás krajina učí sama o sobě. Jinak mám ráda kvašenou zeleninu, podzimní plavání a miluju ten pocit v horách, že vše, co potřebuju k životu, mám sbaleno na zádech.

Vystudovala jsem environmentalistiku, v NaZemi působím jako lektorka, facilitátorka, dobrovolnická koordinátorka a členka našeho potravinového bioklubu. Mám zkušenost s prací v sociálním družstvu, komunitních zahradách a v NESEHNUTÍ.

Klára Berg

Generace Symbiocén, školitelka, facilitátorka

Lepší svět je možný a já chci – společně s vámi – prozkoumávat možnosti, jak ho můžeme utvářet. Nebojím se politiky, kladu důraz na sílu kolektivu a účinky systémových řešení. Mou srdcovkou je práce se skupinou, a i proto jsem v našem týmu. Budu usilovat o bezpečné, ale i odvážné prostředí, ve kterém je každý člověk vítaný. O prostředí, v němž nejsou tabu, máte podporu pro vystoupení z komfortní zóny a experimentování. Moc ráda pracuji s atmosférou, miluji přestávky, vyšívám, cestuji vlaky a vysedávám v nádražkách.

Moje profesní zázemí je v neformálním vzdělávání, evropských programech a politických nadacích. Více o mých zkušenostech tady: www.klaraberg.cz.

Tereza Volmutová

Generace Symbiocén, lektorka globálního vzdělávání, Hudební Naušika

Chci, aby práce, které se věnujeme jako jedinci i jako společnost, byla důstojná a smysluplná, užitečná a kreativní. Práci se zájmem zkoumám z různých úhlů už několik let, jako téma i jako činnost. Věřím, že to, jak se k práci vztahujeme, je klíčové a přímo spojené s řešením (nejen) klimatické krize. Proto se věnuju vzdělávání – v dnešním světě je vnímaná převážně jako příprava na zaměstnání a já bych si přála, aby vypadalo jinak a zároveň si kladu otázku – pro jakou práci, pro jaké činnosti, máme mladé lidi vzdělávat? A jak tomu vzdělávání přizpůsobit? Hraju na baskytaru v ženské metalové kapele, ráda zpívám a hraju na ukulele na výletech a u ohýnků a jsem spoluzakladatelkou aktivistického vzdělávacího hudebního tělesa. Baví mě učit se španělsky a poznávat rostliny. Jsem celoroční cyklistka.

Vystudovala jsem hospodářskou politiku a mezinárodní vztahy, působím v NaZemi jako lektorka a pracuji na projektu, který zkoumá vliv klimatické krize na práci.

Martin Jestřábek

Lektor globálního vzdělávání, Hudební Naušika

V NaZemi učím, protože se tím sám učím.

V životě se mi už podařilo pár věcí: založil jsem sociální družstvo Tři ocásci a postavil jsem jednu z prvních „únikovek“ v Brně, hraju na basu v několika kapelách..po večerech promítám v kině a teď čerstvě dělám občasně zahradníka v botanické zahradě.

Snažím se snižovat svou ekologickou stopu. Ať už celoročním ježděním na kole a nebo vyškrtnutím masa ze svého jídelníčku. Studoval jsem agroekologii na MENDELU a environmentalistiku na FSS. Psal jsem diplomovou práci na ústavu klimatologie, a to dávno před tím, než tohle téma bylo „hot“.

Dan Vykoukal

Lektor globálního vzdělávání, systémové myšlení, kritická pedagogika

Baví mě bádat a tvořit školu jinak, a to tak, abychom se v ní mohli více stát lidmi. Chci umět lépe naslouchat druhým. Chtěl jsem být docentem na univerzitě, ale to už mi nepřijde důležitý. Baví mě sledovat čmeláky (působí děsně neohrabaně). Chci být v životě v pohybu, chci měnit svět (zanechat jej aspoň o trochu lepším, než jak jsem ho našel). Dřív jsem vedl skautský oddíl a studentský spolek, teď se spíš snažím vést sám sebe. Studoval jsem biochemii a pedagogiku. Indický jídlo jím zásadně rukama a životní udržitelnost se snažím posílit žonglováním, lezením po stěnách a hledáním naděje.

Jaroslav Biolek

Lektor globálního vzdělávání

I když jsem vyrůstal ve městě, prožíval jsem celé prázdniny na táborech, víkendy v přírodě, nejdřív jako účastník, pak jako vedoucí…teda až doteď působím jako takzvaný lektor neformálního vzdělávání, což mě pořád naplňuje…třeba bavit se ve fiktivní sociální realitě, kterou si sami konstruujeme, rozvíjet debaty, jaký to má na nás vliv, ale zároveň naplno užívat pobytu v přírodě…

…také proto jsem se před rokem s mou milou ženou odstěhoval do maringotky na Valašsko, kde se snažím zbudovat si vlastní ráj…konečně prakticky zúročit jedenáct roků studia geografie, živit se přímo z toho, co si vypěstuju, žít v harmonii s okolní přírodou a venkovským obyvatelstvem…

…což vyžaduje značnou dávku trpělivosti a učení se…jako když vám přes upravené záhony přeběhne stádo krav, při meditaci se vám do hlavy zařezávají motorové pily, jedoucí motocyklisti rozorávají vaši louku a kůrovec požírá váš les…

…holt, i z tohohle ráje chce občas člověk utýct a s někým sdílet jiná moudra, než jak opravit motorovou pilu a obracet seno…a lektorování je pro mě tahle možnost..

Lukáš Pokorný

Lektor globálního vzdělávání

S učením jsem začínal během svého prvního studia humanitní environmentalistiky na Lipce a jednalo se především o zážitkovou pedagogiku. Snažil jsem se Divochům (což byl náš kroužek) předat něco ze svých hodnot a naučit je kriticky vnímat zásahy člověka v krajině. Přišlo mi ale, že s malými dětmi to není úplně ono, a že bych rád předával své vědomosti dál jinou formou. Tak jsem se přidal k lektorské skupině NaZemi.

Vyjma učení sebe a ostatních se pohybuji hodně v médiích. Promítám v univerzitním kině Scala, což je zároveň můj velký koníček, pracuji v archivu České televize a zajišťuji vysílání v brněnském Rozhlase. Vlaky. Vlaky, ty já mám moc rád! Opravdu moc. No a když zrovna nikam nejedu vlakem, tak jezdím na kole – po městě i za něj.

Libor Brzobohatý

Lektor globálního vzdělávání, skaut a divadelník

Studoval jsem na JAMU, ale před diplomkou jsem utekl k péči o své psychické zdraví. Dětství a dospívání ve skautském oddíle mě dovedlo do lesní školky, kde jsem si pár let hrál s dětmi v lese a odpočíval. V Brně jsem mezitím založil nezávislé divadlo, ve kterém jako dramaturg reflektuji současné společenské a globální problémy. V NaZemi se zapojuji do vzdělávání o klimatické změně. Vedu redakci časopisu Skauting, který podporuje skautské vedoucí v jejich činnosti a povzbuzuje je k proměnám skautské výchovy tak, aby připravovala na život ve světě, který teprve bude – místo světa, který už není.

Kdykoliv můžu, jdu do lesa. Rád si taky občas zajdu do divadla, sauny nebo uhelného dolu. Mám rád svoje kočky, zelenou barvu a vůni kari.

Marcela Hájková

Knihovna

Všichni lidé NaZemi