Naše témata

Od svého vzniku se věnujeme globálním tématům, zkoumáme je, vzděláváme o nich, děláme osvětu. Šíříme transformativní přístupy jak ke vzdělávání, tak k fungování organizací. Jiné přístupy a způsoby fungování sami žijeme.

(Nejen) Pro studující

Mladým lidem ve školách i mimo ně přinášíme „velká“ témata, která se jako výzvy objevují v našich životech, ale nevejdou se do škatulek běžných předmětů. Máme připravené vzdělávací programy, jsme schopni připravit i programy na míru, dokážeme o těchto tématech přednášet.

KLIMA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Klima: změna > krize > výzva | PLAKÁT | Info: Futuropolis
metodiky
: Klima & systémové myšlení/gender/spravedlnost/auta/nerovnosti
online: úniková hra (manuál)

Doporučujeme: data: Fakta o klimatu x Chobotnice klimatických dezinformací | studentská tvorba: Filmem pro klima

KONFLIKTY

v nás | mezi lidmi | společenské | ozbrojené | mediální gramotnost | nenásilí
Komplexní vzdělávací PROGRAMY (pro ZŠ, SOŠ, Gymnázia, vyučující)
PROGRAMY: Zprávy ze světa | Hra s nulovým součtem | Jak se do lesa volá

Doporučujeme: kurzy: Nenásilná komunikace Brno

PRÁCE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Do roboty! | metodika: Práce (bez) budoucnosti | FAJRONT!
#prace | Výstava | PLAKÁT | Kampaň | čtení: Práce ničí svět, ale nemusela by!
info: Ušili to na nás!Práce 4.0 | Pracovní podmínky | Oděvní průmysl | Levná práce v ČR

Doporučujeme: iniciativa: Důstojná mzda | čtení: Hrdinové kapitalistické práce I. a II. | podcast: Minimální msta

SPOTŘEBA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY: Hodnotné oblečení | Kdo je za vodou?
info: neodpovědná výroba & korporace | GREENWASHING | fairtrade
naše cesta: Bioklub Sypiště | Obchod NaZemiVýdejna chuti

Doporučujeme: čtení: Zničující import

NERŮST

>>> NERUST.CZ
PROGRAM Růst či nerůst | Přednášky | NERŮSTOVÁ AKADEMIE
Čtení: PRÁCE A NERŮST | Dobrý život…

Doporučujeme: metodika: Odvaha nerůst | sborník: Čas : dorůst

NEROVNOSTI

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Světová hra na obchod | PLAKÁT
globalizace | kolonizace | kapitalismus | privilegia | útlak
GENDER
 pay gap | stereotypy | re/produkce

Doporučujeme: The World Inequality Report | žebříčky nejnejnej lidi | web magazín: Druhá : směna | podcast: Pay Gap

>> programy@nazemi.cz

 


(Nejen) Pro vyučující

Hledáme cesty, jak smysluplně učit a vzdělávat se v rámci limitů současné školy nebo ve svobodnějším prostředí neformálního vzdělávání. Realizujeme semináře pro sborovny i semináře otevřené pro pedagogickou veřejnost, pořádáme letní školu kritické pedagogiky, ohledáváme nové přístupy a vytváříme metodické materiály.

KRITICKÁ PEDAGOGIKA

>> FUTUROPOLIS : Škola emancipace – kritická pedagogika v českém vzdělávacím prostředí
Více o metodě | knihovna metodických a výukových materiálů, textů a zdrojů pro práci s epochálními tématy
Letní škola kritické pedagogiky – setkání vyučujících se zájmem o kritickou pedagogiku

Doporučujeme: kniha: Paulo Freire: Pedagogika utlačovaných

TRANSFORMATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání jako příprava na rozsáhlou transformaci systémů i vztahů mezi lidmi a planetou.
naše praxe: GENERACESYMBIOCEN.CZ
vhled: Tereza Čajková: Transformativní vzdělávání jako odpověď na četné výzvy budoucnosti

Doporučujeme: čtení: Jakákoliv proměna společnosti nejde oddělit od kontextu současných i budoucích krizí

GLOBÁLNÍ (ROZVOJOVÉ) VZDĚLÁVÁNÍ

>> globalnivzdelavani.cz – participativní metody pomáhající orientaci v globalizovaném světě
naše aktivity | metodiky: Global Storylines | online: e-learning GRV
partnerství: SKAV | FoRS

Doporučujeme: navštivte Knihovnu NaZemi

KLIMATICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

KLIMATICKÝ OPEN SPACE – sborníky: 2019 | 2020 | 2021
semináře: Klima mezioborově | Klima jako kontroverzní téma ve výuce
metodická podpora pro kritickou práci s tématem změny klimatu | naše aktivity

Doporučujeme: metodická podpora: Učím o klimatu

KRITICKÉ MYŠLENÍ

Kurzy kritického myšlení: 80 hod | 24 hod | 8 hod
metoda: RWCT | Stephen D. Brookfield
naše aktivity

Doporučujeme: metodická podpora: Lidé v pohybu | Moje cesta ke světu

FORMATIVNÍ HODNOCENÍ

Hodnocení, které pomáhá udržovat motivaci a přebírat odpovědnost za vlastní pokroky.
seminář: Jak začít?

 

>> vzdelavani@nazemi.cz

 


Pro všechny

Přednášíme, školíme, poskytujeme podporu organizacím i jednotlivcům, jež se chtějí posouvat v tématech nebo hledat jiné cesty fungování.

NERŮST

Demokratické zmenšení a ustálení výroby a spotřeby v západních zemích
s cílem snížit environmentální dopady a společenské nerovnosti a zvýšit kvalitu života.
info: NERUST.CZ | Přednášky | FAQ | Nerůstová akademie | NEWSLETTER

Doporučujeme: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci Re-set

>> nerust@nazemi.cz

 

JINÉ ORGANIZOVÁNÍ

Sebeřízení – fungování zohledňující potřeby, posilující sdílenou moc a zapojení každého dle jeho kapacit.
Facilitace – provádíme skupinovými procesy, děláme kurzy.
Participace: Open Space

Doporučujeme: dobrá praxe: Slušná firma

>> facilitace@nazemi.cz