Naše témata

Od svého vzniku se věnujeme globálním tématům, zkoumáme je, vzděláváme o nich, děláme osvětu. Šíříme transformativní přístupy jak ke vzdělávání, tak k fungování organizací. Jiné přístupy a způsoby fungování sami žijeme.

(Nejen) Pro studující

Mladým lidem ve školách i mimo ně přinášíme „velká“ témata, která se jako výzvy objevují v našich životech, ale nevejdou se do škatulek běžných předmětů. Máme připravené vzdělávací programy, jsme schopni připravit i programy na míru, dokážeme o těchto tématech přednášet.

KLIMA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Klima: změna > krize > výzva | PLAKÁT | Info: Futuropolis
metodiky
: Klima & gender/spravedlnost/auta/nerovnosti
online: úniková hra (manuál)

Doporučujeme: Fakta o klimatu | Chobotnice klimatických dezinformací | Filmem pro klima

KONFLIKTY

v nás | mezi lidmi | společenské | ozbrojené | mediální gramotnost | nenásilí
Komplexní vzdělávací PROGRAMY (pro ZŠ, SOŠ, Gymnázia, vyučující)
PROGRAMY: Zprávy ze světa | Hra s nulovým součtem | Jak se do lesa volá

Doporučujeme: Nenásilná komunikace Brno

PRÁCE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Do roboty! | metodika: Práce (bez) budoucnosti
#prace | Výstava | PLAKÁT | Kampaň | čtení: Práce ničí svět, ale nemusela by!
info: Ušili to na nás!Práce 4.0 | Pracovní podmínky | Oděvní průmysl | Levná práce v ČR

Doporučujeme: Důstojná mzda | Hrdinové kapitalistické práce I. a II. | Minimální msta

SPOTŘEBA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY: Hodnotné oblečení | Kdo je za vodou?
info: neodpovědná výroba & korporace | GREENWASHING | fairtrade
naše cesta: Bioklub Sypiště | Obchod NaZemiVýdejna chuti

Doporučujeme: Zničující import

NERŮST

>>> NERUST.CZ
PROGRAM Růst či nerůst | Přednášky | NERŮSTOVÁ AKADEMIE
Čtení: PRÁCE A NERŮST | Dobrý život…

Doporučujeme: metodika Odvaha nerůst | sborník Čas : dorůst

NEROVNOSTI

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Světová hra na obchod | PLAKÁT
globalizace | kolonizace | kapitalismus | privilegia | útlak
GENDER
 pay gap | stereotypy | re/produkce

Doporučujeme: The World Inequality Report | Nejnejnej lidi | Druhá : směna | Podcast Pay Gap

 

>> programy@nazemi.cz

 


(Nejen) Pro vyučující

Hledáme cesty, jak smysluplně učit a vzdělávat se v rámci limitů současné školy nebo ve svobodnějším prostředí neformálního vzdělávání. Realizujeme semináře pro sborovny i semináře otevřené pro pedagogickou veřejnost, pořádáme letní školu kritické pedagogiky, ohledáváme nové přístupy a vytváříme metodické materiály.

KRITICKÁ PEDAGOGIKA

>>> FUTUROPOLIS.CZ
metoda | knihovna
Letní škola kritické pedagogiky

Doporučujeme: Paulo Freire: Pedagogika utlačovaných

TRANSFORMATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Příprava na rozsáhlou transformaci systémů i vztahů mezi lidmi a planetou.
naše praxe: GENERACESYMBIOCEN.CZ
vhled: Tereza Čajková: Transformativní vzdělávání jako odpověď na četné výzvy budoucnosti

Doporučujeme: Jakákoliv proměna společnosti nejde oddělit od kontextu současných i budoucích krizí

GLOBÁLNÍ (ROZVOJOVÉ) VZDĚLÁVÁNÍ

>>> globalnivzdelavani.cz
naše aktivity | Global Storylines | e-learning GRV
partnerství: SKAV | FoRS

Doporučujeme: Knihovna NaZemi

KLIMATICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

KLIMATICKÝ OPEN SPACE: 2019 | 2020 | 2021
semináře: Klima mezioborově | Klima jako kontroverzní téma ve výuce
metodická podpora | naše aktivity

Doporučujeme: Učím o klimatu

KRITICKÉ MYŠLENÍ

Kurzy kritického myšlení: 80 hod | 24 hod | 8 hod
metoda: RWCT | Stephen D. Brookfield
naše aktivity

Doporučujeme: Lidé v pohybu | Moje cesta ke světu

FORMATIVNÍ HODNOCENÍ

 

 

 

>> vzdelavani@nazemi.cz

 


Pro všechny

Přednášíme, školíme, poskytujeme podporu organizacím i jednotlivcům, jež se chtějí posouvat v tématech nebo hledat jiné cesty fungování.

>>> NERŮST šíříme
JINÉ ORGANIZOVÁNÍ Sebeřízení | Facilitace | Participace | Open Space
>>> NENÁSILÍ žijeme

>> nerust@nazemi.cz

>> facilitace@nazemi.cz