Kritické myšlení v globálních tématech (24 hod)

Metody kritického myšlení nabízejí cestu, jak učit smysluplně a s ohledem na komplexnost současného světa. Tato kratší verze kurzu je vhodná zejména pro kolektivy pedagogů nebo lektory vzdělávacích organizací. Na základě dohody kurz připravíme podle potřeb vaší školy či organizace.

V rámci kurzu si účastníci a účastnice na vlastní kůži vyzkoušejí, jaké to je účastnit se hodin, které jsou vedeny metodami kritického myšlení a řídí se principy konstruktivistické pedagogiky. Kurz vytváří prostor i pro společné diskuze nad cíli vzdělávání, rolí učitele a plánováním výuky. Vybrané modelové lekce pomáhají hlouběji proniknout do průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Náplň kurzu i způsob realizace je možné přizpůsobit podle potřeb každé školy. Dále nabízíme možnost návazné spolupráce, například formou konzultací či mentoringu při začleňování principů kritického myšlení a globálních témat do výuky, ŠVP a celkové vize a směřování školy.

Seminář realizujeme u nás v NaZemi jako otevřený pro jednotlivé zájemce či na objednávku pro skupiny v třídenní variantě.

Informace

Cílová skupina: Seminář je vhodný pro učitele a učitelky ZŠ a SŠ a pro lektory a lektorky vzdělávacích organizací.

Časová dotace: 24 hodin

Cena semináře:

Akreditace: seminář je akreditován MŠMT jako DVPP v třídenní variantě (24 hodin), příp. ve variantě jednodenní (8 hodin) a desetidenní (80 hodin).