archiv

Kritické myšlení a globální témata (80 hod)
Duben 2022

Celý článek

Kritické myšlení a globální témata (24 hod.)
Duben 2022

Celý článek

Úvod do kritického myšlení a práce s globálními tématy
Duben 2022

Celý článek