Kritické myšlení a globální témata (80 hod)

Kurz ohledává, jak rozvíjet nezávislé myšlení studujících v propojeném a křehkém světě. Sleduje dvě linie: pedagogickou a tematickou.

V rámci první linie se v průběhu kurzu podrobně seznámíte a prakticky procvičíte plánování a tvorbu lekcí dle principů konstruktivistické pedagogiky, získáte kompetence k řízení různých typů diskuzí, prožijete modelové lekce v pozici účastníků, a na základě reflexe svých procesů učení a díky výměně zkušeností nahlédnete vlastní vzdělavatelskou praxi. Prakticky si osvojíte třífázový model E-U-R, metody podporující kritické myšlení a aktivní učení při práci s různými zdroji informací. 

Druhou, obsahovou, linii kurzu tvoří komplexní témata globálního a občanského vzdělávání (např. konflikty, nerovnosti, vzdělání, předsudky, práce, občanská odpovědnost) a role aktuálních globálních témat ve vzdělávání jako takovém. Kriticky nahlídneme příčiny a systémové rozměry těchto témat a prozkoumáme východiska, skrze které nahlížíme na svět a jednáme s lidmi i životním prostředím. Kurz zkoumá roli vzdělávajících, proměnu přístupu ke studujícím, kriticky nahlíží předpoklady, které jako vzdělavatelé máme (o studujících i o světě) ze své školní zkušenosti nebo ze svých studií.

Smysluplná spolupráce a vlastní učení v rámci kurzu stojí na každém ze zapojených – snažíme se podporovat prostředí spolupráce a důvěry a očekáváme aktivní zapojení na setkáních i mezi nimi.

Seminář realizujeme každý školní rok u nás v NaZemi jako otevřený pro jednotlivé zájemce či na objednávku pro skupiny.

Aktuálně běží přihlašování pro otevřený kurz 2022/23, který začíná v září. Podrobné informace o termínech kurzu a odkaz na přihlašování najdete v kalendáři.

Informace

Cílová skupina: Seminář je vhodný pro učitele a učitelky ZŠ, SŠ, lektory a lektorky vzdělávacích organizací.

Časová dotace: 80 hodin

Cena semináře:

Seminář je akreditován MŠMT jako DVPP v desetidenní (80 hodin) variantě, příp. ve variantě jednodenní (8 hodin) a třídenní (24 hodin).