Kritické myšlení v globálních tématech (80 hod)

Metodický kurz pro vzdělavatele 21. století

Aktuálně běží přihlašování pro otevřený kurz 2024/25, který začíná na podzim – tentokrát otevíráme dva běhy – jeden tradičně v Brně, druhý v Praze.

Podrobné informace k otevíranému kurzu najdete v Příručce s přihlašovacími informacemi, stejně tak odkaz na přihlašovací formulář.

V tomto celoročním metodickém kurzu pro vzdělavatele budeme hledat cestu, jak
se vypořádat s otázkou, co má smysl učit a jakým způsobem. Kriticky nahlédneme
příčiny a systémové rozměry aktuálních globálních témat a prozkoumáme
východiska, skrze která nahlížíme na svět a jednáme s lidmi i životním prostředím.
Zažijete modelové lekce o aktuálních globálních tématech z pozice účastníků
a metodickou analýzu pohledem vzdělávajících. Prozkoumáte vlastní pedagogické
předpoklady a vztah ke studujícím. V průběhu kurzu si prakticky procvičíte plánování
a tvorbu lekcí dle principů konstruktivistické pedagogiky.

Na kurzu uvítáme současné i budoucí vzdělavatele z prostředí formálního
i neformálního vzdělávání. Kurz je akreditován MŠMT.

Smysluplná spolupráce a vlastní učení v rámci kurzu stojí na každém ze zapojených –
snažíme se podporovat prostředí spolupráce a důvěry a očekáváme vaše aktivní
zapojení na setkáních i v čase mezi nimi.

Kurz se skládá z 9 celodenních setkání, domácích příprav mezi nimi a tvorby
2 vlastních lekcí a online sdílení z jejich realizace, kde získáte zpětnou vazbu
od lektorujících kurzu i od ostatních účastníků.

Seminář realizujeme každý školní rok u nás v NaZemi jako otevřený pro jednotlivé zájemce či na objednávku pro skupiny.

Zkušenosti absolventek a absolventů:

Zuzana Matějková, učitelka biologie na 2. stupni ZŠ a gymnáziu: Kurz bych doporučila každému, kdo má chuť rozvíjet u dětí i dospělých přemýšlení do hloubky a nechce to dělat metodou pokus-omyl. Já sama jsem před kurzem měla vágní představu o tom, že chci své žáky učit přemýšlet o komplexnějších tématech i v přírodovědných předmětech, které vedu. Kurz mi dal jednak návody a inspirace jak na to a také mě “donutil” přejít od myšlenky k činu. Doporučila bych ho obzvláště těm, kdo mají alespoň krátkou pedagogickou či lektorskou praxi.“

Martin Pietraszek, ředitel Expediční střední ScioŠkoly: Kurz jsem pozitivně hodnotil v průběhu i těsně po jeho absolvování. Pro mě osobně byl úžasnou vstupenkou do světa pedagogiky, která má smysl a hluboký přesah. K materiálům se stále zpětně vracím a využívám je ve své každodenní praxi, ve škole i mimo ní. S odstupem času navíc uznávám, že byl vlastně tím nejlepším, co jsem na poli pedagogického vzdělávání absolvoval. A to je vlastně i lehce smutné, protože já teprve poté vystudoval pedagogickou fakultu, kde přidaná hodnota získaného není ani setinová. Proto tento kurz doporučuji všem, kteří se chtějí profesně i osobnostně posunout. Kdekoliv se objeví značka NaZemi, vím, že se něco nového dozvím.“

Libor Soukup, Sluňákov: Pracuji jako lektor v ekologické vzdělávací organizaci a na kurz kritického myšlení jsem se přihlásil v rámci svého zaměstnání. Už po první lekci jsem si ale uvědomil, že kurz je postaven tak, aby z něj člověk mohl čerpat nejen v zaměstnání, ale taky ve svém osobním životě. Na kurzu se pracuje s kompetencemi, což mi je jako dlouholetému skautskému vedoucímu blízké, a přišlo mi cenné mít díky nim možnost přemýšlet nad osobním rozvojem. A samozřejmě jsem se neubránil nutkání něco z kurzu vyzkoušet i v oddíle, což bylo v době covidu nejlepší rozhodnutí, protože kontakt s jinými dětmi a mladými jsem neměl. Jednu celou lekci jsem vyzkoušel na schůzce skautů, nějaké aktivity jsem uskutečnil na oddílové radě a pár věcí jsme si vyzkoušeli i online. Zde ještě musím smeknout před lektorkami – jejich flexibilita přesunu do online prostředí se zachováním profesionality je úžasná a inspirující. Na kurzu jsem se cítil dobře, protože jejich přístup k účastníkům i samotnému vzdělávacímu procesu byl příjemný.“

Marcela Horáčková, pedagožka na 2.stupni ZŠ: „Kurz  jsem absolvovala ve svém třetím roce učení na základních školách. Měla jsem už nějaké zkušenosti s učením a zároveň velký dojem, že bych se chtěla posunout někam dál v didaktice. Kurz mi dal velký prostor pro formulaci svého pedagogického pojetí, nabídl mi podporu pro ujasnění si, jak chci učit a proč. Lektoři byli velcí profíci, od kterých jsem se učila pokládat otázky, vést diskuse, přístup ke studentům. Mohla jsem na vlastní kůži zažít to, co jsem předtím jen četla. Naučila jsem se stanovovat smysluplné cíle hodin, zapojovat metody či aktivity tak, aby smysluplně naplňovaly a obohacovaly cíl hodiny a nebyly jen aktivitou pro aktivitu. Udělala jsem si jasnější obraz o tom, co znamená metoda EUR. Každá lekce byla nejen v EUR vedena, ale na závěr bylo vždy dost času, abychom mohli diskutovat o využití jednotlivých aktivit a o struktuře celé lekce. Tento kurz určitě stojí za to absolvovat, jednoznačně je to nejlepší kurz za mou pedagogickou praxi.“

Hanna Baradzina, vzdělavatelka na volné noze: „Zapomeňte na svoje původní očekávání a otevřete se prozkoumání a promyšlení svých pedagogických předpokladů. Jako cibule, vrstva za vrstvou, se mi otevíral svět kritického myšlení na cestě ke kritické gramotnosti. Společně jsme vylisovali šťávu z přístupů a principů, přidali jsme kvasnice metod a vzniklo z toho víno. Nechat ho uzrát, a pak vychutnat už je na každém z nás.“

Informace

Cílová skupina: Kurz je vhodný pro současné i budoucí vzdělavatele z prostředí formálního i neformálního
vzdělávání: pedagogy a pedagožky na všech stupních vzdělávání (ZŠ, SŠ, gymnázia, VOŠ, VŠ…), lektorky a lektory, metodiky a metodičky ze vzdělávacích organizací a institucí různého zaměření, studenty a studentky pedagogických oborů.

Časová dotace: 80 hodin

Cena semináře:

Seminář je akreditován MŠMT jako DVPP v desetidenní (80 hodin) variantě, příp. ve variantě jednodenní (8 hodin) a třídenní (24 hodin).