Představujeme programy, které posilují vztah k přírodě a zapojují systémové myšlení

V žaludku nám dlouho leží vztah, který jsme si jako společnost vytvořili k přírodě. Naučili jsme se dívat se na přírodu i na nás samotné jako na dobře seřízený mechanismus (například hodinky), jako na zdroj naplňování našich potřeb a jako na předmět konzumu. Naučili jsme se každý článek naší společnosti vnímat přes svůj účel, a pokud jej nenaplňuje, tak článek opravit či vyřadit. Vzít přírodu, zjistit v čem nám je materiálně užitečná a využít ji. A tak žijeme ve společnosti, která pro naplnění vlastních potřeb překračuje planetární limity a dusí život jednoho na úkor druhého.

V NaZemi se snažíme vytvářet takové vzdělávání, které by naopak posilovalo schopnost vidět celý systém života, a toho, co jej umožňuje, vidět nás v něm jako jeho součást. Programy, které nabízíme, posilují to, čemu můžeme říkat environmentální nebo systémová citlivost. Taková citlivost nám umožňuje:

  • zvyšovat všímavost ke vztahům, propojením a tomu, co nazýváme systémy
  • vidět celistvější obraz toho, co zkoumáme (vidět les místo stromů)
  • posilovat vlastní vztah s přírodou a okolím kolem nás
  • sledovat dopady naší společnosti na okolní život a hledat řešení, která by reagovala na skutečné příčiny problémů
  • schopnost představit si společnost, která je spravedlivější, férovější a vede k naplnění potřeb všech
  • posilovat naši pozornost vůči sobě i svému okolí, hledat klid a trpělivost i tehdy, když zkoumáme náročná témata

Představujeme programy, které takové schopnosti posilují. Podstatné u těchto programů je, že všechny vyžadují, abychom vyšli ze tříd do svého okolí a vztahy v něm zkoumali. Doufáme, že programy více otevřou dveře a okna našich škol dokořán a nechají nás cítit vůni borových lesů, vnímat na naší kůži štiplavost kyselých dešťů a vidět místa, kam můžeme působit pro možné změny. V naší ideálně představě o škole věříme že:

Škola má zdi jen proto, aby chránily před deštěm a zimou. Její okna jsou na všechny strany a dveře jsou neustále otevřené. Transformativní škola učí své žáky a žačky, že škola je uvnitř i venku… Škola, která je utvářená zespodu; která vyrůstá ze zkušeností studujících. Zkušenost je jim školou. Takovou, ve které ji mohou podrobit reflexi, analýze a vztáhnout ji ke svým hodnotám. (Eva Koťátková)

>> Programy ke stažení

 


Naše systémová práce na tvorbě metodických materiálů byla finančně podpořena Ministerstvem životního prostředí, z výzvy na podporu projektů NNO působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje: inovativní programy EVVO.