archiv

Nasaďme systémové brýle a pojďme ven!
Září 2023

Více

Open space (Otevřený prostor) pro školy, třídy, skupiny
Duben 2022

Více

Růst či nerůst
Duben 2022

Více

Zprávy ze světa
Březen 2021

O tom, jaký obraz světa média vytvářejí a co je k tomu vede O kom je ten příběh? Kde se to stalo? Kolik krve bylo prolito? (…) A bude to lidi zajímat?

Více

Hodnotné oblečení
Březen 2021

Více

Klima: změna > krize > výzva
Březen 2021

Více

Jak se do lesa volá…
Březen 2021

Více

Světová hra na obchod
Březen 2021

O nastavení mezinárodního obchodu Hrajeme spravedlivou hru? Kdo rozdává karty a kdo určuje pravidla globalizovaného obchodu?

Více

Hra s nulovým součtem
Březen 2021

Více

O budoucnosti práce
Do roboty!
Březen 2021

Více