Nasaďme systémové brýle a pojďme ven!

O našem vztahu k okolnímu-životnímu prostředí

Jaký vliv na nás má prostředí, ve kterém jsme? Jak jako lidé proměňujeme svět okolo sebe? Prožitková lekce, která podporuje vnímání okolí a vztah s životním prostředím.

Lekce propojuje urbanismus a klimatickou změnu, zapojuje smysly a systémové myšlení účastnictva. Napomáhá vidět naše okolí jako místo, které ovlivňuje to, jak se cítíme, a které můžeme měnit. Lekce používá nástrojů systémového myšlení a podporuje vzájemný dialog. Systémové myšlení umožňuje propojovat poznatky z různých předmětů v jeden celek.

Program se odehrává také v okolí školy (ulice, park aj.). Na programu vítáme přítomnost vyučujících pro zajištění bezpečí během lekce (pohyb mimo prostor školy) a pro zpětnou vazbu.

Tento program je finančně podpořený z fondu MŽP jako experimentální a pilotní program posilující vztah s životním prostředím, a tak je bezplatný.

Informace

Cílová skupina: 16+ (program je vhodný i pro dospělé)

Časová dotace: minimálně 180 minut

Cena programu: zdarma - program je finančně podpořený z fondu MŽP