Open space (Otevřený prostor) pro školy, třídy, skupiny

Jak se bavit o komplexních tématech?

Open space (také jako Otevřený prostor) je demokratickou a participativní diskuzní metodou, díky které můžeme zkoumat předem zvolené téma či problém, který je pro vaši třídu / skupinu živý. V menších skupinách budeme prozkoumávat dílčí témata a problémy, jež přinášejí sami účastníci a účastnice, a to z nejrůznějších a často osobních úhlů pohledu. Formát Open space stírá ostré rozdělení mezi těmi, kdo se učí, a těmi, a kdo vyučují; je spíše společným zkoumáním a diskuzí bez pevně stanovených expertních rolí.

Jedinou určenou rolí je role facilitujících (v tomto případě nás) – pomáháme skupinu provádět procesem, řídíme se zájmy a potřebami studujících a napomáháme tomu, aby se proces ubíral směrem, který je smysluplný pro všechny zúčastněné. Pokud chcete formátu open space více porozumět, koukněte na video z Open space, který jsme pořádali na téma nerůstové ekonomiky, nebo si o Open space přečtěte metodický text pro pedagogy, který jsme sepsali. Doporučujeme program objednat ve chvíli kdy víte že (i) chcete výuku demokratizovat a zapojit diskuzí a do výběru témat studenty a studentky a hledáte různé možnosti jak na to, či (ii) vás ve třídě, škole, komunitě pálí téma, nebo problém, který se týká celospolečenských témat.

Informace

Cílová skupina: 16 let a více (program je vhodný i pro dospělé)

Časová dotace: 180–240 min (cca 3–4 vyučovací hodiny)

Cena programu: cena domluvou podle vašich finančních možností (obvykle kolem 1400-4500 Kč + cestovné)