Světová hra na obchod

O nastavení mezinárodního obchodu

Hrajeme spravedlivou hru? Kdo rozdává karty a kdo určuje pravidla globalizovaného obchodu?

Cukrová třtina, mléko, kakao, zlato, Ghana, Česká republika, Thajsko, USA… Všechno se vším souvisí a společně se setkává na poli světového trhu. Obchodování má zde svá pravidla a zákonitosti, které ovlivňují nejen to, co všechno máme a jak se máme, ale i náš pohled na svět. Můžou ve hře na obchod vyhrát všichni, nebo má vyhrát ten nej…?

Základem programu je simulační hra, která modeluje fungování světového trhu. Zážitek a zkušenost ze hry účastníci a účastnice srovnají s reálnými příklady z různých zemí světa, na jejichž základě ověří teze současné ekonomické teorie. V průběhu programu se také seznámí se základními pojmy ekonomické teorie i s možnými ekonomickými alternativami.

Informace

Cílová skupina: 16+ (program je vhodný i pro dospělé)

Časová dotace: 220–240 minut

Cena programu: na základě domluvy dle Vašich finančních možností (obvykle 1 400 Kč + cestovné)