Klima: změna > krize > výzva

O postojích ke klimatické změně

Co změna přináší? V čem krize spočívá? Jak se stavět k výzvě, která přesahuje možnosti jednotlivců i skupin?

O změnách klimatu se mluví velmi často, na různých místech a různými způsoby. Téma se nějakým způsobem dotýká všech lidí a tvorstva na Zemi. Každý člověk však přichází z jiného prostředí a s jinými informacemi, přičemž se snaží najít odpověď na zdánlivě stejnou otázku: co s tím?

Program zkoumá naše vnímání klimatické změny a různé postoje k možné krizi. Sleduje mechanismy ve společnosti, které nás odvádějí od spolupráce, a otevírá obecnější otázky spojené s těžko uchopitelným problémem: jak se můžeme stavět k tak komplexnímu problému, který jsme schopni nahlédnout jen z malé části? Jak řešit výzvu, jež přesahuje možnosti jednotlivců i skupin? Co k hledání řešení přispívá, a co od něj naopak odvádí? V čem krize vlastně spočívá? A co se s ní dá dělat?

Informace

Cílová skupina: 16+ (program je vhodný i pro dospělé)

Časová dotace: 200–240 minut, zkrácená verze 120 minut

Cena programu: na základě domluvy dle Vašich finančních možností (obvykle 700–1400 Kč + cestovné)