Zprávy ze světa

O tom, jaký obraz světa média vytvářejí a co je k tomu vede

O kom je ten příběh? Kde se to stalo? Kolik krve bylo prolito? (…) A bude to lidi zajímat?

Média nám dennodenně přinášejí negativní a znepokojivé zprávy, které vytvářejí dojem nebezpečného okolního světa. Jak redakce vybírají události, z nichž udělají mediální zprávu? A jaký vliv má výběr zpráv na naše vnímání světa?

Program se zaměřuje na ozbrojené konflikty probíhající ve světě a na zprávy, které k nám o nich přicházejí. Zabývá se konceptem zpravodajských hodnot a sleduje, co pro nás při přijímání zpráv určuje závažnost konfliktu. Účastníci a účastnice zkoumají, jak se jejich vnímání konfliktů následně promítá do jejich jednání.

Informace

Cílová skupina: 16+ (program je vhodný i pro dospělé)

Časová dotace: 200–240 minut, zkrácená verze 120 minut

Cena programu: na základě domluvy dle Vašich finančních možností (obvykle 700–1 400 Kč + cestovné)