Jak se do lesa volá…

O vlivu vypravěčů na vyznění konfliktu

Pozorování a hodnocení, fakta a názory – co se stane, když je smícháme?

Je to lhář, když mi řekl, že mu knížku sežral pes? Jsou to teroristé, nebo bojovníci za svobodu? Řadě konfliktů by se dalo předejít, kdyby si lidé vyjasnili, o čem je vlastně řeč, případně byli ochotni připustit, že každý vidí svět jinak.

Program se zaměřuje na vliv pozorovatele na konflikt. Zkoumá, jaké důsledky má na mezilidské konflikty to, že (a jak) o nich mluví další lidé. Věnuje se rovněž médiím, která zprostředkovávají zprávy o dění ve světě. Pomocí práce s videem účastníci a účastnice zkoumají, jak média ovlivňují společenské konflikty. Program umožňuje porozumět rozdílu mezi pozorováním a hodnocením v rozhovoru a mezi fakty a názory v médiích. Na příkladech a zkušenosti ukazuje, co jejich směšování dělá s vyzněním popisované situace.

Informace

Cílová skupina: 16+ (program je vhodný i pro dospělé)

Časová dotace: 200–240 minut, zkrácená verze 120 minut

Cena programu: na základě domluvy dle Vašich finančních možností (obvykle 700–1 400 Kč + cestovné)