O budoucnosti práce

Do roboty!

O budoucnosti práce

Jak se s nástupem robotizace promění povaha práce? A jak se to odrazí na podobě světa?

V důsledku robotizace a digitalizace se proměňuje hodně věcí – jak komunikujeme, jak navazujeme a udržujeme vztahy, jak se dozvídáme nové informace. S robotizací a digitalizací jsou spojeny i velké proměny v oblasti práce. Určují nejen to, co děláme většinu svého času (příprava na povolání ve škole, v dospělosti pak zaměstnání či podnikání), ale i jaké je naše postavení ve společnosti, co si můžeme dovolit a jaké máme podmínky k životu. Proto je nutné ptát se, jak bude v měnícím se světě práce vypadat.

Program seznámí účastníky a účastnice se základními pojmy souvisejícími s prací v digitálním věku a možnými perspektivami vývoje. Interaktivními metodami a skrze práci s příběhovými texty podněcuje, aby každý zvážil možné důsledky změn pro sebe osobně i pro život společnosti. Program vede k reflexi vlastních hodnot a rozšiřuje představivost o podobě práce v měnící se společnosti.

Informace

Cílová skupina: 16+ (program je vhodný i pro dospělé)

Časová dotace: 150–200 minut

Cena programu: na základě domluvy dle Vašich finančních možností (obvykle 1 400 Kč + cestovné)