Nabízíme

Semináře

Na našich dlouhodobých kurzech i kratších seminářích rozvíjíme dovednosti kritického myšlení, vedení diskuzí a reflexí, práci s komplexními a kontroverzními tématy, zaměřujeme se také na smysluplnou podobu hodnocení. Semináře připravujeme i na zakázku.

Vzdělávací programy

Realizujeme semináře a vzdělávací programy o globálních tématech pro školní třídy i neformální skupiny.

Metodické materiály

Vytváříme metodické materiály k volnému použití i na zakázku.

Výstavy

Poskytujeme interaktivní a plakátové výstavy pro rozšíření výuky či pro informování široké veřejnosti.

Přednášky

O tématech, kterým se věnujeme, můžeme povídat celé hodiny!

Facilitace

Prováděním skupinovými procesy chceme podpořit spolupráci, fungování, komunikaci, smysluplnou participaci lidí a akceschopnost skupin v naplňování či nacházení jejich účelu.

Ubytování

Nabízíme dostupné ubytování v jedné z částí kláštera Porta Coeli. Prostor pro skupiny aktivních lidí, kteří se snaží o pozitivní sociální změnu, pro školní třídy i různé vzdělávací skupiny.