Výstavy

Globální témata v obrazech!

Využijte naše interaktivní a plakátové výstavy pro rozšíření výuky či pro informování široké veřejnosti.

vystavy@nazemi.cz