Výstava na stromech 2023

Výstava na stromech je celorepublikový happening na podporu důstojné práce. Akce se koná každý rok v říjnu během Týdne důstojné práce. Jednotlivé výstavy se tak každý rok dostanou do parků a náměstí na desítky míst republiky. Letos se v týdnu od soboty 7. do soboty 14. října 2023 koná devátý ročník, tentokrát zaměřený na práci v energetickém průmyslu a spravedlivou transformaci.

 

Fajront: Konec šichty!

O čem to tentokrát bude?

Klimatická krize s sebou přináší velké změny. Někoho čekají změny větší, někoho menší. Zásadní proměnu čeká zejména fosilní energetika. Ne vždy si však uvědomujeme, že se tato změna velmi těsně týká pracujících v těchto sektorech a následně regionů, které jsou na energetický sektor úzce navázány. Na práci, lidské životy i regiony taková změna může dopadnout drasticky, proto je žádoucí, aby byla taková transformace spravedlivá. A to není snadné. Jak takovou spravedlivou, sociálně a environmentálně citlivou, transformaci provést? A jak se v tom celém vlastně zorientovat a čím si můžeme být jistí už dnes?

Tím provázíme v naší výstavě, která se věnuje spravedlivé transformaci při změně klimatu. Ta neprobíhá odděleně, ale za stále se měnících podmínek v naší společnosti, jednou z mnoha výzev a proměn je dnes například pokrok v umělé inteligenci. Výstavu proto doprovodí vizuální fotografie vytvořené umělou inteligencí.

Výstava je zakončením projektu Budoucnost práce v nízkouhlíkové ekonomice: Perspektivy spravedlivé transformace české energetiky, na kterém jsme poslední tři roky spolupracovali s Masarykovou univerzitou. V rámci projektu jsme zkoumali, která pracovní místa v důsledku energetické transformace zmizí a čím budou nahrazena, mluvili jsme se zástupci odborů, úřadů práce, managementu energetických firem či odborných škol o tom, jak vnímají nadcházející změny, prováděli jsme dotazníkové šetření mezi zaměstnanci energetického průmyslu o tom, jaké mají preference o budoucnosti své práce, uspořádali jsme participativní setkání s řadovými zaměstnanci energetických firem. 

Získejte výstavu zdarma – registrace je již ukončena, pokud ovšem výstavu chcete zorganizovat, obraťte se na Martina Čecha (martin.cech@nazemi.cz).

Ke stažení:

Kdo Výstavu na stromech koordinuje? 

Na Výstavě na stromech spolupracují dvě nevládní neziskové organizace: NaZemiFairtrade ČS. Každý rok se zaměření happeningu mění. Zatímco Fairtrade ČS se specializuje na témata spojená s pracovními podmínkami při pěstování plodin jako káva, kakao, či bavlna, v NaZemi se zaměřujeme na vliv světových trendů na práci a pracovní podmínky. V roce 2020 jsme zpracovali téma vlivu automatizace a digitalizace, letos je to vliv klimatické krize na práci. 

Témata předchozích let: 

 

 

Výstava je realizována v rámci projektu Budoucnost práce v nízkouhlíkové ekonomice: Perspektivy spravedlivé transformace české energetiky (POSTWORK), který je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA.