Prosazujeme nerůst

Potřebujeme vytvořit ekonomický systém umožňující žít dobrý život všem v rámci planetárních limitů. Růstový systém to nedokáže. Proto nerůst.

Co je nerůst

Demokratické zmenšení a ustálení výroby a spotřeby v západních zemích s cílem snížit environmentální dopady a společenské nerovnostizvýšit kvalitu života.

Současné nastavení ekonomiky nedokáže zajistit kvalitní život všem a přesto přestřeluje planetární limity. Přes nesmírné materiální bohatství neuspokojuje základní potřeby velké části světové populace. Vytváří stále větší nerovnosti a koncentrace moci, což podrývá naši svobodu a demokracii. Orientace na zelený růst naše problémy nevyřeší, jak dokládají četné vědecké výzkumy. Potřebujeme začít řešit příčiny a nejen symptomy současných krizí.

Proto se zasazujeme o nerůst. Vizi demokratičtější, udržitelnější, svobodnější a spravedlivější společnosti. Nerůst nabízí inspirace pro úroveň jednotlivců, institucí, firem i státu, které přispívají ke kvalitnějšímu lidskému životu v mezích planety a osvobození se od závislosti na neustálém růstu výroby a spotřeby.

Jak přispíváme naší vizi?

 • tvoříme nerůstový web
 • přednášíme a lektorujeme, máme za sebou přes 150 přednášek
 • píšeme články do médií a poskytujeme rozhovory
 • připravujeme metodiky, policy papery a odborné texty
 • vydáváme knihy, po debutu Čas : dorůst nyní připravujeme nový titul
 • podílíme se na překladech a vydáních zahraničních knih s nerůstovou tematikou
 • pořádáme Nerůstovou akademii
 • pracujeme na letní nerůstové škole
 • chystáme konferenceMezinárodní den nerůstu
 • vedeme workshopy pro (letní) školy
 • vzděláváme o nerůstu další organizace a instituce
 • koordinujeme širší českou pracovní skupinu nerůstu
 • informujeme o českém a světovém dění v nerůstu skrze newsletter
 • sdílíme informace a současné dění a propagujeme nerůst na sítích FacebookInstagram
 • jsme součástí globální nerůstové sítě a sdílíme si nejnovější informace
 • propojujeme komunitu lidí, kteří se o nerůst zajímají nebo se v něm aktivně angažují

Nerůst není o stagnaci, ale o osvobození společnosti od logiky růstu. Je vizí ekonomiky a společnosti, která umožní žít dobrý život všem uvnitř planetárních limitů, tedy společnosti, kde nikdo nemá příliš málo, zatímco jiní mají příliš mnoho. Společnost kvality, ne kvantity. Společnost, která nahradí kvantitativní zaměření a neustálý tlak na vyšší produktivitu a spotřebu a umožní zaměření na kvalitu těch aspektů života, které skutečně zvyšují spokojenost – mezilidské vztahy, volný čas, péče o své zdraví a okolí nebo vyšší míra demokratického zapojení do chodů společnosti. Nerůstová ekonomika tak řeší různé formy „chudoby“ – chudoby volného času, chudoby vztahů nebo chudoby smyslu, kterými dnes trpí i takzvaně bohatí.

Chcete vědět víc? Přečtěte si časté otázky a nedorozumění spojené s nerůstem nebo si rovnou nastudujte celý nový web věnovaný nerůstu: www.nerust.cz

Pokud máte chuť s námi spolupracovat, napište nám!

Práci přímo našeho nerůstového týmu můžete podpořit na Darujme. Vznikli jsme jako tým v organizaci NaZemi v roce 2021 a doposud výrazně fungujeme na neudržitelné dobrovolnické bázi. Většinu podpory máme z pravidelných příspěvků našeho dárcovstva. Oceníme, když zvážíte se k nim přidat. Díky!

nerust@nazemi.cz


Kdo jsme

Tadeáš Žďárský

Je jedním ze zakladatelů nerůstového týmu v NaZemi. O nerůstu dělá přednášky, píše články, lektoruje workshopy a tvoří vzdělávací materiály, vede Nerůstovou akademii a inicioval vznik České nerůstové pracovní skupiny. Kromě nerůstu ho zajímá také nenásilná komunikace, facilitace, sebeřídící procesy či téma maskulinity a jejího vlivu na naši společnost. Vystudoval environmentální studia na Masarykově univerzitě a během předchozího studia absolvoval studijní pobyty na University of Oslo v Norsku a Hampshire College v USA.

Martin Čech

Absolvent environmentálních studií a mediálních studií a žurnalistiky na brněnské Masarykově univerzitě, v rámci studia strávil také semestr na barcelonské Universitat Autònoma de Barcelona. S nerůstovými myšlenkami se seznámil již v Brně, pobyt v Barceloně pak jeho znalosti prohloubil a nakonec se nerůstem zabýval i ve své diplomové práci.
Věnuje se obecně tématu nerůstu, zaměřuje se přitom mimo jiné na problematiku veřejných politik (nepodmíněný základní příjem a služby, záruka pracovního místa, zkracování pracovní doby), otázku práce (perspektivy post-práce a anti-práce) a způsoby legitimizace morálních hodnot v ekonomickém systému (pojetí spravedlnosti, svobody a moci).

Katarína Kováčová

O nerůstu dělá přednášky a workshopy a má také na starosti PR. Je jednou z autorek metodické brožury pro neformální vzdělavatele a vzdělavatelky Odvaha nerůst. Při práci studuje environmentální studia na Masarykově univerzitě a svůj čas tráví i v klimatickém hnutí, konkrétně v kolektivu Limity jsme my, které se pomocí občanské neposlušnosti usiluje o konec uhlí v ČR a klimatickou spravedlnost.

Eva Fraňková

S nerůstem se potkala už před více než 10 lety, na druhé nerůstové konferenci v Barceloně. Od té doby se snaží o něm učit, psát a diskutovat. Pracuje jako odborná asistentka na Katedře environmentálních studií FSS MU v Brně a zároveň spolupracuje s dalšími organizacemi – NaZemi, Trast pro ekonomiku a společnost či RESET: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci, působí také v nerůstové pracovní skupině. V souvislosti s nerůstem se zajímavé hlavně o nerůstové podnikání a ekonomické alternativy na místní úrovni.

Helena Škrdlíková

Má vystudované environmentální studia a udržitelný rozvoj na Univerzitě Palackého. Je zakladatelkou projektu Czech Zero Waste, ale cítí, že je potřeba se od odpadu přesunout k systémovějším řešením a proto se začíná věnovat nerůstu.

Jakub Caha

V rámci nerůstu se věnuje především jeho popularizaci a péči o dárce. Jako témata ho zajímají převážně nerůstové politiky na úrovni municipalit a komunit a nerůstová spiritualita. Mimo nerůst je psycholog, básník, praktikující buddhista a aktivista. Dlouhé roky působil v klimatickém hnutí, kde mimo jiné organizoval protestní Klimakempy. Ve své poezii prozkoumává člověka, přírodu okolo něj, jejich styčné plochy a rozmlžené hranice. Doposud publikoval v Hostu, Nedělní chvilce poezie, sbornících Názvuky a ve Psím Víně, je finalistou LSFH 2018.

Daniel Costa Jařab

Česko-brazilský environmentalista a aktivista. Nerůst jej pohltil při studiu environmentalistiky v Olomouci. Svou bakalářskou práci psal o vzniku nerůstového myšlení v sedmdesátých letech. Překládá z angličtiny a románských jazyků. Snaží se vracet filosofii a antropologii do ekonomického uvažování.