Systémové myšlení: Gaia Walk

Program Gaia Walk nás učí vidět celou planetu Zemi a život na ní jako vzájemně propojený superorganismus, který je schopný utvářet sám podmínky pro své přežití (koncept planety Gaia). V Gaia Walk se vydáváme na dlouhou procházku historií vzniku Země, která nám ukazuje, jak život na planetě vznikal, co dělal pro to, aby sám sebe zachoval, a jakou úlohu v tomto příběhu života sehráváme my.

  • Doporučený věk: 15+
  • Doba trvání: 120 minut
  • Prostředí k realizaci: přírodní krajina

>> Metodika ke stažení