Systémové myšlení: Příroda jako zdroj

Program slouží k reflexi současného osobního i společenského vztahu k přírodě, přírodnímu společenství, divočině a ekosystémům. V tomto vztahu zkoumáme, jak k přírodě přistupujeme jako ke zdroji, který vyčerpáváme až za únosnou hranici přírodních limitů. Snahou programu není démonizovat současné společenské nastavení, spíše porozumět tomu, jak jsme se do této chvíle dostali. Program dodává informace o současném překračování planetárních limitů a hranic a hledá vhodné cesty ke změně.

  • Doporučený věk: 15+
  • Doba trvání: 160 minut

>> Metodika ke stažení