Systémové myšlení: Zkoumání systémů kolem nás

Program Zkoumání systémů kolem nás můžeme chápat jako vstup do tajů systémového myšlení. V programu se učíme vidět své okolí (školu, okolní les, školní třídu, potrubí aj.) jako systém: z čeho se systém skládá, na základě čeho funguje, co umožňuje jeho pohyb a život? Během zkoumání svého nejbližšího okolí studenti zkoumají, jak systémy kolem nich fungují a jaký přináší užitek či negativní dopad.

  • Doporučený věk: 15+
  • Doba trvání: 120 minut
  • Prostředí k realizaci: místo, které je členité, s větším množstvím různých budov, ekosystémů aj.

>> Metodika ke stažení