Systémové myšlení: Obraz vztahu člověka a přírody v poezii

Program Obraz vztahu člověka a přírody v poezii staví na tom, že člověk často užívá obrazů z přírody nebo samotnou poezii přírodě adresuje. Poezie je pradávným způsob, jak vyjádřit svoje místo v rámci světa, svůj vděk za okolí. V programu skrze prožívání i analýzu vybraných básní zcitlivujeme vlastní smysly pro vztah s přírodou a na konci vedeme i vyjádření vlastních pocitů skrze básně.

  • Doporučený věk: 15+
  • Doba trvání: 195 až 255 minut
  • Prostředí k realizaci: přírodní krajina

>> Metodika ke stažení