Kritické myšlení v globálních tématech | Praha 2024/25

Otevíráme přihlašování do metodického kurzu pro vzdělavatele 21. století.

V tomto celoročním metodickém kurzu pro vzdělavatele budeme hledat cestu, jak se vypořádat s otázkou, co má smysl učit a jakým způsobem. Kriticky nahlédneme příčiny a systémové rozměry aktuálních globálních témat a prozkoumáme východiska, skrze která nahlížíme na svět a jednáme s lidmi i životním prostředím. Zažijete modelové lekce o aktuálních globálních tématech z pozice účastnické a metodickou analýzu pohledem vzdělávajících. Prozkoumáte vlastní pedagogické předpoklady a vztah ke studujícím. V průběhu kurzu si prakticky procvičíte plánování a tvorbu lekcí dle principů konstruktivistické pedagogiky.

Z čeho se kurz skládá?

  • 9 společných celodenních setkání,
  • individuální příprava mezi setkáními, kterou využijeme vždy na dalším setkání,
  • tvorba 2 vlastních lekcí a online sdílení z jejich realizace, kde dostanete zpětnou vazbu od lektorujících i ostatních účastníků.

Více informací o kurzu s konkrétními daty setkání najdete v Příručce s přihlašovacími informacemi

Pro koho je kurz určený?

Pro současné i budoucí vzdělavatele z prostředí formálního i neformálního vzdělávání:

  • pedagogy a pedagožky na všech stupních vzdělávání (ZŠ, SŠ, gymnázia, VOŠ, VŠ…),
  • lektorky a lektory, metodiky a metodičky ze vzdělávacích organizací a institucí různého zaměření,
  • studenty a studentky pedagogických oborů.

Vítáme všechny, kteří mají chuť se aktivně zapojit do programu v průběhu celého školního roku, zkoumat a rozvíjet svoji pedagogickou praxi. Kurz je postaven na učení se ze zkušenosti a reflexi vlastní práce, proto je vhodný pro lidi, kteří již mají alespoň krátkou pedagogickou či lektorskou praxi.

Přihlašování

Přihlášku nám zašlete skrze tento přihlašovací formulář ideálně do 30. 6. 2024. Začátkem července se ozveme všem přihlášeným s potvrzením účasti. Pokud bude po 30. červnu na kurzech ještě volná kapacita, prodloužíme přihlašování až do začátku září.

Kontakt

Pokud máte ke kurzu jakékoli další otázky, neváhejte se nám ozvat:

Anna Hubáčková, 737 617 621