Open Space

Open space je demokratickou a participativní diskuzní metodou, skrze kterou skupina zkoumá předem zvolené téma či problém, který je pro ni živý (chce o něm diskutovat). Cílem semináře je prodiskutovat v malých skupinkách témata a problémy, jež přinášejí sami účastníci a samy účastnice, a to z nejrůznějších a často osobních úhlů pohledu.

Formát Open space stírá ostré rozdělení mezi těmi, kdo se učí, a těmi, kdo vyučují; je spíše společným zkoumáním a diskuzí bez pevně stanovených expertních rolí. Jedinou určenou rolí je role facilitujících (průvodců a průvodkyň diskuzí), jež pomáhají skupinu provádět seminářem, řídí se zájmy a potřebami studujících a napomáhají tomu, aby se proces ubíral směrem, který je smysluplný pro všechny zúčastněné.


NaZemi & Open space

Naše facilitační skupina uspořádá Open space na klíč

  • pro různé cílové skupiny,
  • o různé délce,
  • pro různé množství zúčastněných,
  • na různá témata (související s naší vizí).

>> facilitace@nazemi.cz

 

Naše lektorská skupina uspořádá Open space na vaší škole, pokud chcete

  • demokratizovat výuku a zapojit studující do diskuzí a výběru témat,
  • probrat ve třídě, škole či komunitě téma, které vás pálí,
  • zevrubně prozkoumat komplexní globální téma.

>> programy@nazemi.cz

 


Víc o Open space

Koukněte na video z Open space, který jsme pořádali na téma nerůstové ekonomiky.
Stáhněte si metodiku Jak na realizaci participativního semináře ve škole?
Přečtěte si deníkový záznam o našich zkušenostech s provázením seminářem Open space.
Přečtěte si, jak o Open space mluví Centrum občanského vzdělávání.

Stáhněte si sborníky z námi realizovaných klimatických Open space seminářů: