Klima jako kontroverzní téma ve výuce

Jak učit o klimatické změně a nezapomínat, že se jedná o kontroverzní téma vzbuzující emoce, nesoulad a vnitřní i mezilidské konflikty? Nabízíme jednodenní seminář, kterým chceme posílit dovednost vyučujících otevírat téma klimatické změny ve vlastní škole (třídě, skupině,…).

Jednodenní seminář, kterým chceme posílit dovednost vyučujících otevírat téma klimatické změny ve vlastní škole (třídě, skupině,…) a reagovat na emoce i pocity, které změna klimatu vyvolává. První ze série seminářů o učení o klimatické změně posiluje naši dovednost pracovat s lidmi a jejich postoji a emocemi, které změna klimatu vzbuzuje. Prožijeme modelovou lekci o klimatické změně, která se zaměřuje na postoje. Společná zkušenost s modelovou lekcí nám poté pomůže v pojmenovávání a posilování dovedností potřebných pro učení o klimatické změně: empatickým reakcím, práci s emocemi, posilování důvěry a porozumění navzdory různým názorům a postojům, a resilienci (psychickou odolnost) vyučujících při práci s emocemi. 

Seminář staví na vlastním prožitku, pracuje s principy zážitkové pedagogiky a nabízí metodické principy a nástroje pro vlastní pedagogickou práci s problémem změny klimatu. V rámci semináře také hledáme cesty, jak ve vlastní praxi o změně klimatu učit. Dáváme na seminářích důraz na vzájemné sdílení zkušeností a hledání způsobů vzájemné podpory.

Na tento seminář navazuje tématicky seminář Klima mezioborově a v souvislostech, který více zkoumá složitost a komplexnost klimatické změny a pracuje s ním zejména jako se společenským problémem. Doporučujeme absolvovat oba dva semináře.

Seminář vznikl ve spolupráci se SEV Kaprálův mlýn, realizujeme jej u nás v NaZemi jako otevřený pro jednotlivé zájemce či na objednávku pro skupiny.

Aktuálně vypsané otevřené semináře najdete v sekci Připravujeme.

 

Informace

Cílová skupina: Program je určen zejména pro vyučující, kteří pracují s dětmi či mladými lidmi ve formálním i neformálním vzdělávání, případně pro studenty a studentky pedagogických oborů.

Časová dotace: 8 hodin