Global Storylines – výuka příběhem

V Global Storylines jsou děti 1. stupně ZŠ vtaženi do příběhu, který se stává dlouhodobou osou výuky. Děti si vytvářejí prostředí a role ve zvolené komunitě. Příběh klade před komunitu problémy a výzvy, které musí její členové řešit. Výuka příběhem využívá prvky dramatické výchovy a umožňuje tak prozkoumávat komplexní globální témata v bezpečném prostředí fiktivního příběhu. Děti vede k aktivnímu přístupu k řešení problémů, spolupráci, solidaritě a empatii s druhými.

Projekt Global Storylines byl vybrán odbornou porotou mezi přihlášenými projekty jako jeden z devíti finalistů Eduíny 2016. Cenu uděluje EDUin a každoročně oceňuje projekty, které přinášejí svým obsahem inovace a moderní trendy do světa vzdělávání.

 

Přínosy pro žactvo

„Děti v rolích se změní, každá situace nabyde vážnosti, snaží se jednat jako dospělí, změní slovník, jsou důležití lidi z Bodlákova, kteří se snaží vyřešit problém. Normálně si skáčou do řeči, ale když přijdu jako radní, tak na jednání jsou schopni to víc dodržovat. Je fajn, že ten projekt je napsaný, že si tam můžu hledat svoje věci a je to uzpůsobitelné různým věkovým kategoriím.”
Martina Grycová — ZŠ a MŠ Ivanovice-Řeznovice

Příběh je skvělým nástrojem pro rozvoj životních (klíčových) kompetencí. Je také inspirací pro širokou škálu aktivit v různých předmětech: bádání, diskuze, kritické zkoumání informací, psaní apod. Příběh dává žákům smysluplný kontext výuky, umožňuje propojování předmětů a má velký potenciál pro inkluzi, protože umožňuje diversifikovanou práci se skupinami ve třídě.

Přínosy pro vyučující

  • možnost poznat děti v jiném kontextu,
  • hlubší pochopení globálních témat a globální odpovědnosti,
  • pocit větší jistoty při práci s kontroverzními tématy,
  • nová témata s globálními rozměrem pro práci s třídou,
  • propracovaný projekt, který nabízí téma i metody práce, ale nebere možnost jít svou vlastní cestou,
  • osobnostní a odborný rozvoj,
  • kolegiální podporu vzájemně se učící komunity zapojených pedagogů.

Začněte s Global Storylines

Kurz GS

Pokud máte zájem začít s Global Storylines na vaší škole, připravíme pro vás školení přímo na míru. Součástí třídenního školení je úvod do principů práce s globálními tématy, dramatické výchovy a práce s příběhem, vedení reflexí a skupinových rozhodovacích procesů. Účastníci a účastnice si v rámci školení sami projdou jedním modelovým příběhem a na tomto zážitku si osvojí základní principy práce s Global Storylines. Kurz můžeme realizovat přímo u vás ve škole. Pokud byste měli o kurz zájem, napište nám!

Metodiky GS

>> vzdelavani@nazemi.cz