Cyklus Global Storylines: Obr od Bodláčí hory

Od roku 2013 pilotujeme na českých školách skotský přístup Global Storylines. Je to výsledek naší snahy přinášet do výuky takové metody, které vedle přemýšlení a poznávání souvislostí umožňují dětem zapojit se a dávají jim bezpečný prostor pro jednání.

Do experimentu s námi šly tři školy v okolí Brna, kromě školy v Drásově také ZŠ a MŠ v Ostopovicích a ZŠ a MŠ v Ivančicích-Řeznovicích. Po roce se přidalo dalších sedm škol. Postupně budeme testovat několik globálních příběhů. Metodiku prvního z nich jsme již úspěšně vyzkoušeli a přinášíme vám ji ke stažení zde.

V prvním z globálních příběhů (Global Storylines) žáci představují obyvatele vesnice, která usiluje o titul Vesnice roku. Jejich snahy ale naruší obr, který se v blízkosti vesnice usadí. Jak se s tím vyrovnají obyvatelé vesnice? Ústředním motivem příběhu Obr od Bodláčí hory je odlišnost a touha po přijetí, ztělesněná fantazijní bytostí, jejíž vstup do vesnice je zpočátku velmi narušující. Cílem práce s tímto globální příběhem je rozvinout dovednosti potřebné k respektujícímu soužití ve společnosti tvořené vzájemně odlišnými lidmi.

Metodika výuky s příběhovou linkou Obr od Bodláčí hory provede vyučující 1. stupně ZŠ deseti epizodami, které se skládají z dramatických vstupů a tipů na návazné činnosti. Součástí je také přehled klíčových kompetencí a učiva, podpůrné aktivity s globálním rozměrem a aktivity od pilotujících učitelů.

Metodiku příběhu Obr od Bodláčí hory vytvořila skotská organizace WOSDEC. Pro české prostředí ji adaptovala organizace NaZemi ve spolupráci se skupinou učitelů: Karla Černá, Petr Juráček, Marta Kuchaříková, Martina Grycová, Petra Turečková, Lucie Holubová a Petra Večeřová. Projekt podpořila Česká rozvojová agentura.

Máte-li zájem metodou storyline pracovat, kontaktujte vzdelavani@nazemi.cz

>> Metodika ke stažení