Cyklus Global Storylines: Voda, důvod k odchodu

Právě jsme dokončili metodiku čtvrtého příběhu Global Storylines s názvem Voda, důvod k odchodu, která je nyní volně ke stažení. Příběh Voda, důvod k odchodu umožňuje s dětmi otevřít aktuální téma uprchlictví a migrace, přičemž jej vsazuje do kontextu jedné z environmentálních příčin migrace – vysychání zdrojů pitné vody.

Děti se díky tomuto příběhu stávají členy komunity, kterou jednoho dne navštíví cizinec či cizinka přicházející z jiné, neznámé komunity, kde údajně vyschl zdroj vody. Žádá je, aby tuto komunitu přijali – chtějí přijít a žít zde společně, protože v jejich domovině už to není možné. Děti se v rolích dospělých členů komunity musejí se situací vyrovnat, řešit, jaké jsou důvody pro přijetí, nebo naopak odmítnutí nové komunity.

V Global Storylines jsou děti na 1. stupni ZŠ vtaženi do příběhu, který se stává osou výuky po dobu dvou až tří měsíců. Děti si vytvářejí prostředí a role ve zvolené komunitě. Příběh klade před komunitu problémy a výzvy, které musí její členové řešit. Výuka příběhem využívá prvky dramatické výchovy a umožňuje tak prozkoumávat komplexní globální témata v bezpečném prostředí fiktivního příběhu. Děti vede k aktivnímu přístupu k řešení problémů, spolupráci, solidaritě a empatii s druhými.

>> Metodika ke stažení