Průvodce vzdělávacími metodikami Global Storylines

Materiál provádí přístupem Global Storylines a jednotlivými příběhy:

Metoda storyline pracuje s příběhem, který motivuje k učení. Ten se stává osou výuky po dobu několika měsíců. V globálních příbězích (Global Storylines) se žáci a žákyně stávají protagonisty příběhů a v rolích dospělých členů fiktivní komunity čelí různým výzvám a problémům.

>> Metodika ke stažení