Cyklus Global Storyline: Naše půda, naše plody

V cyklu Global Storylines jsou děti 1. stupně ZŠ vtaženy do příběhu, který se stává osou výuky po dobu dvou až tří měsíců. Vytvářejí si prostředí a role ve zvolené komunitě. Příběh klade před komunitu problémy a výzvy, které musejí její členové řešit. Výuka příběhem využívá prvky dramatické výchovy, a umožňuje tak zkoumat komplexní globální témata v bezpečném prostředí fiktivního příběhu. Děti vede k aktivnímu přístupu k řešení problémů, spolupráci, solidaritě a empatii s druhými. 

Zkušení pedagogové či pedagožky budou pomocí této publikace moci samostatně realizovat celý příběh. V případě zájmu je rovněž možné objednat si zaškolení do práce s metodikami.

Naše půda, naše plody: příběh řešící téma vztahu k půdě a potravinám a obchodování s nimi; metodika je připravena ve dvou verzích: pro 2.–3. třídu a pro 4.–5. třídu ZŠ

Metodiky si můžete zdarma stáhnout:

>> Naše půda, naše plody (2.–3. třída)
>> Naše půda, naše plody (4.–5. třída)