Formativní hodnocení – jak začít?

Záměrem semináře je představit přístup formativního hodnocení, seznámit se s jeho jednotlivými složkami a procvičit si jeho formulaci.

Formativní hodnocení podporuje v dalším učení. Je formulováno popisným jazykem, vztahuje se k předem stanoveným kritériím a jasně sděluje, co hodnocený člověk zvládá a do jaké míry. Tím umožňuje plánování dalšího učení. Je to hodnocení, které pomáhá udržovat motivaci a přebírat odpovědnost za vlastní pokroky. V rámci jednodenního semináře si představíme jednotlivé složky takového hodnocení a procvičíme si jeho formulaci.

Seminář realizujeme u nás v NaZemi jako otevřený pro jednotlivé zájemce či na objednávku pro skupiny v jednodenní variantě.

Informace

Cílová skupina: Seminář je určen pro pedagogy a pedagožky, kteří přemýšlejí o smyslu a dopadu hodnocení na své svěřence a chtějí se inspirovat, jak s formativním hodnocením postupně začít.

Časová dotace: 8 hodin

Cena semináře:

Akreditace: seminář není akreditovaný.