Důstojné pracovní podmínky

Pracovní podmínky jako téma jsou s NaZemi spjaté již od samého začátku. Byli jsme první, kdo v ČR začal prodávat fairtradové potraviny, zaměřili jsme se na banány, kávu, později i kakao. Stejně tak jsme se věnovali pracovním podmínkám v oděvnímobuvnickém průmyslu. Mimo to jsme se na začátku zaměřili i na hračky a elektroniku, tyto oblasti jsme ale později opustili. V této době byly hlavním nástrojem kampaně a další mediální práce, NaZemi se v ČR stalo odborníkem, kterého ve spojitosti s touto problematikou zvali do médií. Stejně tak se NaZemi od začátku věnovalo vzdělávání, ze začátku zejména ve spotřebních tématech.

V oděvním průmyslu jsme se dále začali zabývat důstojnou mzdou, konceptem, který přišel z Clean Clothes Campaign z Asie. Na to navázala evropská iniciativa za důstojnou mzdu a nezávisle na tom vznikla česká Platforma pro minimální důstojnou mzdu, jíž NaZemi bylo od začátku členem.

Během let se přidaly i další nástroje, skrz které jsme se snažili působit na veřejnost – putovní výstavy, spolupráce na výzkumech, spolupráce s odbory a pomoc při jejich zakládání. Začal také projekt Výstava na stromech, který se od té doby uskutečnil každý rok. Skrz projekt Coherent Europe for Sustainable Development jsme se dovzdělali o tématu povinné náležité péče v oblasti lidských práv a s ní jsme prováděli i advokační práci.

Díky projektu Když práce nešlechtí, který podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund se naše pojetí důstojnosti práce posunulo od úzkého zaměření na pracovní podmínky a odpovídající odměnu k uchopení důstojnosti práce jako takové, kdy její současná podoba přispívá k ničení světa a stojí v základu zvětšování nerovnosti po celém světě.